Test mực pigment artpaper trên máy in Epson L1300 in giấy double và decal đế vàng cực nét, mịn


  video test mực pigment artpaper trên máy in Epson L1300 giấy double a và giấy decal đế vàng cực nét

http://mucincuongphat.com/epson/may-in/may-in-epson-l1300-in-phun-mau-a3-co-bo-tiep-muc-ngoai-chinh-hang-9174.html
http://mucincuongphat.com/pigment-artpaper/muc-in