Hướng dẫn xử lý tụt mực, thiếu nét máy in Canon Ix6770, ix6860, ix6870, ix6770