MÃ SERI VÀ KEY KHÓA CHÍP MỰC EPSON 5210, 7710, 5290, 5790 ( 2 )

MÃ SERI VÀ KEY KHÓA CHÍP MỰC EPSON 5210, 7710, 5290, 5790 ( 2 )
http://Serial:X3BX032416 key : DMH7P-DKG77-YG3VC-34CRC-VJ9QV active code : f5LsvY08AvLAK0A4lgYVy/XAVUQCAAAAawAAACOKIj5lprer97Q7n3FwDq/5zPPVAAAAAGkA AACWAAAAsQAAAO9wGORoNFfbPl0uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd JPLRC5YctnEAAAAAAAAAANwPIwM=http://Serial:X3BX032416 key : DMH7P-DKG77-YG3VC-34CRC-VJ9QV active code : f5LsvY08AvLAK0A4lgYVy/XAVUQCAAAAawAAACOKIj5lprer97Q7n3FwDq/5zPPVAAAAAGkA AACWAAAAsQAAAO9wGORoNFfbPl0uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd JPLRC5YctnEAAAAAAAAAANwPIwM=http://mucincuongphat.com/epson/may-in/may-in-workforce-pro-wf-c5210dw--in-2-mat-sieu-toc-do-12790.htmlhttp://mucincuongphat.com/epson/may-in/may-in-workforce-pro-wf-c5210dw--in-2-mat-sieu-toc-do-12790.htmlhttp://mucincuongphat.com/epson/may-in/may-in-workforce-pro-wf-c5210dw--in-2-mat-sieu-toc-do-12790.htmlhttp://mucincuongphat.com/epson/may-in/may-in-workforce-pro-wf-c5210dw--in-2-mat-sieu-toc-do-12790.html170) RH2yaTR8jccWnSBpmqOdkHS6BxgCAAAAQQAAAHrw42qsuJPY6PEqFtPFrlDwfgJYAAAAAOEA
AACrAAAAUAAAAO9wGORoXJJjC0QtAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAAoDnyt
1PK6C5YctnEAAAAAAAAAAFzbBgM=
Serial:X3C8003502
FHRQX-28KTJ-9MPP8-YMQFV-4BPTR
epson 5290 A TRẦN TẤN ĐỊNH - TRÀ CÚ )

171) gas1oJ8/yltpT9n5yqh/qVy0V3ADAAAA4QAAAI20sbN/4RAGVgNUGQgqKDwbupMUAwAAAAgA
AAA+AAAA1AAAACC6GBAAACNyhUUYAEcAJDAIF0pcdIMXAEcANCcIFxRaAQAAAAAAAAAoDnyt
1PK6C5YctnEAAAAAAAAAAOQtEAM=
Serial:X3BX003604
CKC3B-T36KH-46BCJ-DJH6D-96M6R
EPSON c5210 A NHÂN GÒ CÔNG

172) Serial:X45T030383 key BQXH2-FK734-MDV2T-7GG33-8T6CB ( EPSON 7710 A VŨ - 10 QUÁCH ĐIÊU, BÌNH CHÁNH
173) U/vMBWVvQNGoJ8q9swmhhP6p8CYAAAAAGwAAALTe0vO7/0ENU2rDho7EGVsXhQBQAwAAAAQA
AADgAAAAvAAAAO9wGORoNFfbHyo3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAoDnyt
1PK6C5YctnEAAAAAAAAAAGgTBAM=
Serial:X3BX030886
F7BVC-VDFXF-HYR2D-YC2BJ-4BT3T
EPSON C5210 A TUẤN - TÂN BÌNH
174) SI6h14R3PFIrFoKH6aifkvGUqCEBAAAAtgAAAOQ1qzypMznwSNr9p/pC1gm4jfxtAQAAAMMA
AAAWAAAAQAAAAO9wGORoQEDnHjszAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAoDnyt
1PK6C5YctnEAAAAAAAAAABTEDQM=
Serial:X3BX031350
B3C43-R9W9C-QJMH8-7HRK9-34J7P EPSON 5210 IN NHANH TUAN MINH - BÌNH PHƯỚC

175) 4cnH1eEdwRmpkAwngix9OS7YXcQCAAAAAwAAAIIsN4WCFpo0VVRQ/ekYnxLxGpWkAQAAAEgA
AABGAAAAAAAAAO9wGORoNFfbVEwvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAoDnyt
1PK6C5YctnEAAAAAAAAAAMCXCwM=
Serial:X3BX030970
CVQ6G-VFRRQ-WB6K8-8T28Q-QW6MV EPSON 5210 CHỊ HIẾU - QUẢNG NAM

176) 1 key 7710 :  C9F4J-X29X8-8MFQC-87CKP-HHC4J - Use before November 20, ( KEY EPSON 7710 A DIỄN - BẾN TRE )
177) FDZEZ1LLHtXAfEbL+tUTbg5UWbYBAAAAVAAAAG6CmKEKFSstMvxIM62z3zy0hwuPAwAAANIA
AACmAAAA8gAAAO9wGORoNFfbFhwuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAoDnyt
1PK6C5YctnEAAAAAAAAAAATdBgM=
Serial:X3BX030966
BVRMT-B37VP-PJVBJ-PG3T2-H8CT2 EPSON 5210 ANH DIỄN - BẾN TRE

178) Serial:X3BX032424  KEY DFR64-KJ24T-FQV29-8M43G-42BYK EPSON 5210 PHẠM HUY CƯỜNG - THÁP 10, ĐỒNG THÁP
179) epson c5210
Serial:X3BX032384
BRYPX-WXDD7-W4RQJ-8434G-PWVGC
A0Kr7TA9/cvL73LhCAmxFUO4vgUCAAAARAAAAHzvxZAGP7fI8xaZQzXAWYFDN4KHAwAAAD4A
AAB0AAAAdgAAAO9wGORoNFfbGUAqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAJTPHgM= ( EPSON 5210 GIẤY IN CHỢ LỚN​ )

180) gLAg/sfvoFrcykssnXKSPYmp6mUDAAAAPQAAAPDeoC/nHjdTfgyYRaUE9nIS5edeAQAAACMA
AACHAAAAEQAAAO9wGORoNFfbNUc4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAoDnyt
1PK6C5YctnEAAAAAAAAAAIxPBgM=
Serial:X3BX032410
D6TKH-WKM2B-KFPYH-7RXRY-FVDFC
c5210 anh diễn - bến​ tre

181) Serial:X3BX030879
DKPGH-KRKB3-4KDRY-F2B7Y-2PD73 30
c5210 a diễn - bến tre
182) Serial:X3BX032433
DVMGD-3CGGG-QB9FH-D2K43-TJQXH
c5210​ a dien - ben tre

183) Serial:X3BX031826  key :  B9T3K-7PJB4-VRYY2-XMXPM-MHHD6​ a dien - ben tre
184 ) Serial:X3BX032416  key :    DMH7P-DKG77-YG3VC-34CRC-VJ9QV
active code :  f5LsvY08AvLAK0A4lgYVy/XAVUQCAAAAawAAACOKIj5lprer97Q7n3FwDq/5zPPVAAAAAGkA
AACWAAAAsQAAAO9wGORoNFfbPl0uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAANwPIwM= a dien ben tre
185) epson 7710 - A LÂM ĐÔNG HƯNG THUẬN​ , Q12
D2WVW-YPF2V-G3GWX-KKF2P-8YV8T
Serial:X45T027496

186) IZ01WxTdj7pVUEuvet30NiGeVu4AAAAAGwAAAIr1Bv0CqDrg6p5MbBkCtRlGgxyYAwAAAO8A
AADQAAAALgAAAO9wGORoNFfbIEgmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAANRPHgM=
Serial:X3BX032427
BYB48-DK8TD-Q6HMH-THK79-WCFF8
c5210 ANH TÂN - BÌNH DƯƠNG

187) E3HV9IaDtGTKt5FYr1AgMNDCIfEAAAAA6AAAAFeRB49ZTdUR7ny/6DUULi0qOzu7AQAAAEwA
AAAvAAAAWAAAAO9wGORoNFfbIh4nAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAALhOJAM=
Serial:X3BX032441
B622B-GD3HD-GWCWP-7T7RW-8K8JT
c5210 A DIỄN BẾN TRE

188) cI2/aCNcaDNoha+pBL6TtxON9YcDAAAA0gAAAPbpB52WarBlP2vwLiYcEQTA5ER4AAAAAHIA
AABsAAAA5gAAAO9wGORoNFfbUEsuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAEglIwM=
Serial:X3BX030510
B8QJ3-DYG3V-8XDKK-HMPCP-KGPVK
c5210​ ANH DIEN - BEN TRE

189) QBV80vvfkZh0T2Iwpy1GjSDi3K8CAAAAyAAAAP8AHIrgKqAdq4p80kTiw9LGVSVWAQAAAMYA
AABZAAAAIQAAAO9wGORoQEDnTkIpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAJADJwM=
Serial:X3BX030950
FJM7X-QHJ88-MVV9B-8844B-3RKFP
c5210 A DIEN - BEN TRE

190) Serial:X45T031851
GXC3P-TH7QD-QWWKP-84QFG-M7RQP
jGIU2C6krHGqDlLOihrC9vCKVFgAAAAAHwAAAJkzoyjRLmJjepOMJIKw5GjPYotMAwAAAMcA
AADtAAAAYAAAACC6GBBAAPRFlAAOHABCAIcHuVNJlQAMBgAkAHPm6GsiAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAEhKIAM=
EPSON 7710 a dien ben tre
191) Serial:X45T035418
FDJ2Q-4QK3Q-CRVVR-4PYXM-XTCKW
F3W44O7BwTKISJrJQaaHp5KAKKYDAAAA0gAAADVHWJvTB2BQ8D3Zv72i5sPyuTu3AAAAACsA
AACLAAAAkwAAACC6GBBAABCRlgAP/f9NAHo0P/fdlQAB8P8QAOR+AZXfAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAGSbIwM=
EPSON 7710 a dien - ben tre
192)  
Serial:X45T038645
CFCKM-HPPX8-4WWRH-TRY2M-328JR
AiauQJ1buc9wEp88CPJzUgTaN/YCAAAAxQAAAHjS+7p3rg8aUHTX60+GXf07Ajv/AgAAAC4A
AAAOAAAAfgAAACC6GBBAANBElgAOAgBLAIbuMj3NlgAYCgApAEMIJRukAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAEDHKAM=
EPSON 7710 a dien ben tre
193) Serial:X45T035053
DRG6T-22HVY-RYMWR-87RK9-KD9GD
EPSON 7710 HUYỲNH THANH DIỀN - CẦN THƠ​

194) CKzywXqnnAs5vgyOAMGJ7x9VHYsDAAAAtQAAAGD4zxBS7yt+kjGLqZJIOvx67pnAAgAAAJoA
AADMAAAAQwAAAO9wGORoNFfbSF02AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAADiEHgM=
Serial:X3BX030559
BX2YQ-JQRR8-M33HJ-JBKQ9-8WKR2
c5210 A THÁI - TRẦN TẤN, TÂN PHÚ​

195) Sar+Y0GYhfT63KpUJU7G7Xk6w5UAAAAATwAAAINEHPYBiSM6u7hIQfAOABvbymDUAAAAANAA
AADFAAAA1gAAAO9wGORojBPDUk0tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAPC0IgM=
Serial:X3C8004562
FDPR3-JPXFR-8BMTG-PF8FD-FJHR2
EPSON 5290 - MÁY IN SƠN KHA

196) EPSON 7710
Serial:X45T031849
KEY : CH93M-98VVB-C7GQK-JTG4X-JJDY3 ( A DIỄN - BẾN TRE)
197) 
EPSON 7710
Serial:X45T035401
KEY : B7QVK-9KQHG-VWR8C-T49QM-G6DBF ( A DIEN - BEN TRE )
198) EPSON 7710
Serial:X45T031847
KEY : GG3TG-W2Q8G-KCKPB-FCVXF-9DYP6 ( A DIEN - BEN TREN )
199) EPSON 7710
Serial:X45T030391
KEY : BFDGR-R87VR-93BKC-9CCDX-M94QJ ( A DIỄN - BẾN TRE )
200) Serial:X45T031853
CVX4P-6R8PR-7Q8DD-FW67K-RMYVQ
7710
Serial:X45T030410
GGDK4-WJW2K-WFKB6-VJJBW-HRJ9H
7710
Serial:X45T030381
DPVCQ-D94JT-YQJB7-XJ3QD-73F77
7710
Serial:X45T035411
B68RX-RXMBW-9JM77-DK2HR-BYVKK
7710
Serial:X45T030353
D27KR-C24TK-96Y26-MJY78-RDDKG 
7710
Serial:X45T036373
BVQPC-3YT3T-BCQ23-Q3H6P-DCDVV
7710
Serial:X45T030356
BJ6K7-XWQYY-2YV92-P2JWF-97YDH
7710 ( A DIỄN - BẾN TRE )
EPSON C5210
KEY : CB3JC-TR9K9-278VY-QR7G9-MF8H4 40
Serial:X3BX032357
EPSON C5210
Serial:X3BX032377
KEY : C8KXR-66HP2-WPJ2R-HGF28-B8BGY
S7rgkp9eWWCjkXEAwN+CEKkvfNoBAAAApwAAALpTnp6V2SY6AWdg25FStTOtwAu2AQAAANoA
AADRAAAA4gAAAO9wGORoNFfbKCQyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAFB7JAM=
EPSON C5210
Serial:X3BX030737
KEY : C27Q2-D9RB4-KDR4Q-TX4CP-6Y4H4
zNYQDppsUL1VXoJ71txRSMoAHAEDAAAAggAAAMcpgI60EJtkE5nRVVYdrBSY8xDHAgAAAF8A
AAA6AAAAIgAAAO9wGORoNFfbIRs2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAANyNIQM=
EPSON C5210
Serial:X3BX032429
KEY: CTF6Y-FD7CJ-MCWV8-X47JP-P44GT
jkMWeB+nl0ti8WcfTXVwCKNkLQACAAAApAAAAIgNWt0n4mplxn0jlHoQTQWw5kGSAwAAADcA
AAAtAAAAbwAAAO9wGORoNFfbPhguAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAALDXIgM=
EPSON C5210
Serial:X3BX031823
KEY : DM9GK-XD9MQ-K4JTF-T8GXY-JBGFG
jQZBBl3OyDwG8bjYVPQFONjnatsDAAAAUQAAAIbyXhHRkiwyx/5z+aT6AmcEnTxWAgAAAJIA
AADjAAAAgQAAAO9wGORnfDHjUhQsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAANytHwM=
55mco+rh2fMvB5toRhd2gB4Kq0IAAAAAXgAAAGYteiDAbmGh3kPcs5E0bZFtnfqXAwAAABIA
AABrAAAAlwAAAO9wGORoNFfbPxUuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAEzbHwM=
Serial:X3BX032389
GP3B7-B78YB-4VFGH-6JB4Y-HKBH6
C521O ( A DIỄN  - BẾN TRE )
201) xHMPfg9kXnJA6PKs3sl+6wEHC5MDAAAAiQAAAEn3QXkM39eDY8jZEiR/NmvQHfR2AQAAAJsA
AAA+AAAADwAAAO9wGORojBPDRVMoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAMDUIQM=
Serial:X3C8004499 c5290
DVT77-HCWYJ-T4YCD-H3YD4-D6796 EPSON 5290 MÁY IN SƠN KHA

202) Serial:X45T030293
F7WJ2-QMWBQ-H76JJ-74CFY-HP2FR ( EPSON 7710 SONG LINH - ĐỨC TRỌNG )

203) EU5cQjRxZ+untMG6ZO+yZlXYNq0BAAAAowAAAKcxDN27p50LSv0/5v3yh45Rjc6hAwAAAPkA
AADmAAAAXAAAAO9wGORoMLdDDy40AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAABARIgM=
Serial:X3BX029350
CWQMY-B7D98-W7QQB-Y8KBV-DKX63 ( EPSON 5210 , PHOTO GIANG MINH PHÁT - THỦ ĐỨC ) 

203 ) Serial:X45T036400
FW748-J98JW-MWF4Y-89FB9-4MMRQ (  EPSON 7710, ANH AN - CẦN THƠ )

204) fJsMCGOjkb6df6ne+Kb95gsawJsBAAAAbwAAAPLuhY4ecwLCfGx08daW94e97TAuAgAAAMMA
AAANAAAA/gAAAO9wGORofJAjSQw5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAGQkIgM=
Serial:X3C8004408
B83F2-WRCCX-WXQHQ-CFP4Y-DKH4F ( EPSON 5290 A DANH - HƯƠNG LỘ 2 )

204) Serial:X3BX031819
FMWTC-47TVP-4BB9H-VVTF7-2CWXH
1wa8KOFXaie9ODZwpRF77H9MR6wAAAAAxgAAAG71MeiLOJZfaaFS6oF24jb9ow6QAgAAAHgA
AADLAAAA/QAAAO9wGORniHaXIhgjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAEiKKgM=
EPSON 5210 A DIỄN - BẾN TRE

205)epson C5290 ( CHỊ HIẾU - QUẢNG NAM )
C84WP-6H4VC-VJW6D-8JQT9-PTX98
X3C8004938
O3eRcIwTS0VGLoBIZ+5FWnAfMvsAAAAA9AAAAJhq3AI88zN861p99KkIk63dQrpNAAAAADAA
AACIAAAAxQAAAO9wGORoxBabGCMhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAAQ2KgM=

206) Serial:X3C8003145  key : CY934-JB768-QHD3D-F92RK-WJ7TX
active:   wttHh+3TObDet87pIw3uRPxd9FsCAAAARwAAAMpf0xs8QljToYZAlPfV87MYDiKOAgAAAPQA
AADuAAAAigAAAO9wGORoXPRTLUwhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAACSiKQM= ( A THẮNG - CỦ CHI )

207 ) Serial:X45T038136
DW3PX-9RX6X-VGHYV-6TVMC-F2TD9
7710 A DIỄN - BẾN TRE

208) Serial:X3BX024031  key:   F2CX8-J6CMT-FJHHQ-X7XV3-QY439 ( ZALO PHUONG ) UPDATE KO BÁN MÁY EPSON 5210
active :  tW9+JOvtVxjLloL4Sz9AWIyT18ICAAAA8QAAAIXTMDMtiF30F5a02rWicxnsgpVuAgAAAMQA
AACsAAAA7gAAAO9wGORoDBeDJCMjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAADpCTvH
VPUeC5YctnEAAAAAAAAAAEBiaQI= 
209) GFP84-68Y46-DFC8C-TBJMT-46JRX
Serial:X45T035405 EPSON 7710 A QUANG - CÁT LÁI, Q2

210) UNDaZcLvp69jqhRFRuWNrjOEc4QAAAAA0AAAAO4uBtn+hTvbsMSCfeKI8QJMRJ5DAQAAAJwA
AADDAAAAKAAAAO9wGORoQEDnLS4pAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAADpCTvH
VPUeC5YctnEAAAAAAAAAADRvZgI=
Serial:X3BX029421
FVGB7-WCB4X-WB3T8-C8HT7-JX94V - EPSON C5210, LINH - BÀ HẠT, Q10

211) CJXXV-9MWCH-TXM3C-M4F47-3PPP2
Serial:X3C8004824 EPSON 5290 A DANH HƯƠNG LỘ 2

GDqhdWPVlwVeTAZyawtQc9mt1LkBAAAAhgAAAMM1Itn2B5rv8g59XUxPMXgyfpWIAAAAAOgA
AAB6AAAAiAAAAO9wGORorFRXSxw4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAADpCTvH
VPUeC5YctnEAAAAAAAAAAJSPaAI=
212) Serial:X45T036371
F3T94-9BGGK-XDYV7-BBP6R-G27BK
7710 CHỊ HÀ ANH - TRẦN QUANG DIỆU, Q3

213) Serial:X45T030395
key : FBBCX-7K78Q-2PD8D-72T8D-KJYQP
EPSON 7710 A HIỆP - CÀ MAU

214) Serial:X45T027690
DKGG4-2C49X-YM49W-73RWF-XV6H8
7710 EPSON A DIỄN - BẾN TRE

215) Serial:X45T030401
D8Y8R-Y869R-2JDBG-4VBFD-BRR6Q  - EPSON 7710 NGUYỄN KIM PHÁT

216) BWJ9X-679F4-MVDC4-JH6TK-QRVKT
Serial:X3C8005112  EPSON C5290 A TUẤN - LONG XUYÊN

klKjdSnYJpdWTuoI+5Sw0MkkRJsDAAAAAwAAALaVvp4EfXJda+tc8QDgRU4+IwUBAgAAAJsA
AABNAAAAgwAAAO9wGORotPFXSA40AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAADtqoYU
hPeFC5YcbHEAAAAAAAAAAKiONwI= 
217) CK2KM-JXWTB-XRWTV-W6HYQ-TJWCC
Serial:X3BX032430 EPSON 5210 ( ANH BẢO - TÂN AN )

83guJjr+grHsrN9fBzHECsA/KxUBAAAA2gAAAH6HwkkPWO5XgKKXn68+OikiRc1wAQAAABEA
AAAJAAAATwAAAO9wGORoNFfbJT45AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAADtqoYU
hPeFC5YcbHEAAAAAAAAAAPCMPAI=
218) EPSON  5210 CÔNG TY THÀNH TÍN - 100 PHÚ THO
Serial:X3BX032417
D96MF-RM7T2-YCJY2-HWG3J-FQXTT

Irg7zR5Gc5bcCRo8LCRkQhO5RyICAAAAzQAAAM0/Tsl4OB/Y9zGUCcq48dbYqNUyAQAAAGIA
AACBAAAAWwAAAO9wGORoNFfbNhg4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAADtqoYU
hPeFC5YcbHEAAAAAAAAAAKSLNQI=
219) BgxOgVRr8vjAoWfLCdPNKBhPa9YDAAAAmgAAAO2GLRIKYDa/ZSA95dRnWXLoN3mkAQAAAJUA
AADHAAAATAAAAO9wGORoNFfbFSgqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAADtqoYU
hPeFC5YcbHEAAAAAAAAAAEBAOgI=
Serial:X3BX032391 ( EPSON 5210 - A TOÀN - CÁT TIÊN, LÂM ĐỒNG )
GCXPJ-4PVTF-272Y4-B2PFQ-4H99Q

220) mdJa0pLWUWFL1mwl+Mkwse2e+FkDAAAAFQAAAN8fnsKDP7e2dxYMLXwQO/iOcTyoAgAAABgA
AACDAAAAQQAAAO9wGORoNFfbLwYjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAADtqoYU
hPeFC5YcbHEAAAAAAAAAADg/NgI=
Serial:X3BX030885 ( EPSON C5210 - THÂN TRƯỜNG AN, TÂY NINH )
CMMM7-T3MQY-3QJMQ-CWHM6-FV6WG

221) BX8TX-7WPV4-H26JH-C34QY-B6T9C
Serial:X3BX030549 EPSON 5210 ( A QUYỀN - THỦ ĐỨC )

+0im1wF0Y3IROlRKbPQNqQ+e/yICAAAAPAAAAIr5DR25HQHtvvcUmEjq4tbnD6ycAgAAANYA
AACQAAAAIAAAAO9wGORoNFfbNDMhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAADnadcU
RPMTC5YcbHEAAAAAAAAAABQshAI=
222) Serial:X3BX030960   key :  CKBKW-96MRK-3TBK8-387FY-WQJT9 ( CTY NGUYỄN ĐỨC )
active:   wz2Kg7XGK7YIgq2WYGBe8XUPevoCAAAAtwAAAJ9XsHgP+Jhgec2X2Cz8qRRArvDVAQAAAAkA
AAA0AAAAgQAAAO9wGORoNFfbPjMuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAADBn8UT
NPPQC5YcbHEAAAAAAAAAALRmQwM=
223) zFwMrFHTcj4i8c1wnucM+BDAlHEAAAAAOwAAAOBdjOSavynzslY/UCzxQca8n2WOAgAAALUA
AADJAAAAtAAAAO9wGORoNFfbNBEhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAC2pX5M
FPTMC5YcbHEAAAAAAAAAABTcJwM=
Serial:X3BX030965
CH82D-PXV8F-YG237-Q3GG3-HTXJV (EPSON C5210,  IN THÁI BÌNH - BÌNH DƯƠNG )

224) Serial:X45T035409
B2HTP-VTRMY-CYDXF-G7W6J-6H9RT
WF 7710 ( NGUYỄN KIM PHÁT )

225) bH9ugwUo+trPmjJ7Mup5aMLAnqwBAAAAOgAAAAGRcCvuQoh1IyUByz6dmB/Zft1aAwAAAHgA
AABdAAAApQAAAO9wGORoQEDnRE8uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABkQTgT
1PFGC5YcOXEAAAAAAAAAANzNvwI=
Serial:X3BX030702
DVCJ4-HFPP7-76XVK-MJJFV-P87FM ( A THANH - BÌNH DƯƠNG )

226) C5210
C2W6X-FCBWK-FFPGW-3H9CF-RGPFB
Serial:X3BX030956  ( A THANH - BÌNH DƯƠNG )

bDY8lP0tdxnMIrItOcM54y40nncCAAAAUQAAAN8E4tzFYAhJLLRfRzTXwtrZXi6xAQAAAAMA
AACdAAAAmQAAAO9wGORoQEDnLCkpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABkQTgT
1PFGC5YcOXEAAAAAAAAAADRHwwI=
227) DQ6M6-9V2QF-JBMGD-K9HV6-JQCR3 KEY EPSON 5210
Chi hieu - quang nam

228) B2WJQ-F4TTC-YH6DF-HRXVC-6CRGG
Serial:X3C8004886 EPSON 5290 - MÁY IN SƠN KHA

CcyuEU+dcNyey4cIJ+NDOFbdNKoCAAAAPgAAAJFXoIzaPK707jSr3SDBytF/FmZCAQAAAPEA
AAAPAAAAgAAAAO9wGORoyKULRkwqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAJjwKAM=
229) Serial:X3BX032387 EPSON C5210 ( PHAM VIỆT - BÌNH DƯƠNG )
D692V-VMQH7-HJM2V-22W7R-R3FJH

kybld78hOqh+8TXjebZAamy6Z3wDAAAAWAAAAA09kkFXAQwtV9ol1aqtyD/aHL4PAwAAAOoA
AAAzAAAAwAAAAO9wGORoNFfbGSMyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAABRHQM=
230) v0ikQr7o60OFtHgGCuydTi3qtpUBAAAALgAAAAHhaXjZB86M0/QXlOIQMVOZFf8iAAAAACsA
AAA9AAAA+QAAAO9wGORoNFfbHlEnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAAi9HwM=
C5210
CGQWC-YVW43-9D9T6-4FRW7-T4JKJ
Serial:X3BX032387 EPSON C5210 ( A DIỄN - BẾN TRE )

231) BF77D-7TKHD-P4T8H-R7KDR-VQ69Q
FWGWD-263BJ-2J68Q-8MV2W-HRDDX KEY EPSON 5210 VÀ 5290 CHỊ HIẾU QUẢNG NGÃI )
232) EPSON C5290 ANH BÌNH
BK89C-T99GY-8KKKM-777QK-C626X
Serial:X3C8005039

ibZMRYql1CX5NsDZpkBhzgX3DFABAAAAggAAADjwIxb3VmlqWVqPYFKnUATglYMtAQAAAF4A
AAALAAAAxgAAAO9wGORoyKULPlc5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAALQUIwM=
232) G9rqDai0q0KJZU3qtW6DOqRmfZgBAAAApwAAANX3xKKgEFPQr2Tx+e0WuFThAhRmAAAAANkA
AADhAAAAKwAAAO9wGORotPFXGU0iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAADjBJwM=
Serial:X3C8004864
BXV7R-3K3BJ-TPPJP-4HYR8-PVXD7
C5290 MÁY IN SƠN KHA

233) dBaH/E0YV27sGXpjgxSbSqzC7j0BAAAAOAAAAB9vqgqpKy2Rb4DnFllvaIn4OnRDAQAAAHYA
AABDAAAAZQAAAO9wGORoNFfbNzw4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAKzMIAM=
Serial:X3BX032422
GXF6T-PWKGF-C8MW6-JFCGQ-CQJD3 EPSON PRO C5210 A BẢO DUY

234) 6baso/feA+q90SSU+KCa9MsttQ8DAAAA4AAAAJqFRXO7/Tw56hDR52D40Y4kAjWdAAAAAE0A
AADBAAAAkQAAAO9wGORoyKULVkk5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAOQNIAM=
Serial:X3C8004720
BFGRX-4JBYJ-263VM-8GYTF-P2MJX
c5290 A DANH HƯƠNG LỘ 2

235) Serial:X45T026914
FJ9YW-4FYGY-97QC6-CFPYF-7KC2F
EPSON 7710 A SANG - 18 VƯỜN LÀI, AN PHÚ ĐÔNG, Q12

236) 6Dp0owzFsr9AcdTVAwquHF4wuPkAAAAAGgAAAL2nKgAE117AxQYdyN56Sv4aWao6AQAAAOAA
AAB2AAAAOwAAAO9wGORoNFfbNUY0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAKxXHwM=
Serial:X3BX030592
D9Q8K-3JKQY-7D9JM-7K9GD-H9243  EPSON C5210 ( ANH THỊNH IN PHƯỚC ĐIỀN - GIA LAI )

237) 1G5nabKe0IpErtBBFtztSRIZJpYDAAAAtAAAAEWzJlG8kzPcigSE6ASeSOpAQO8pAAAAAP0A
AACIAAAAkAAAAO9wGORoNFfbSxIiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAKAoIAM=
Serial:X3BX030617
F9D9W-D6H72-RHJK9-9DRMJ-MC2B6  ( EPSON PRO C5210 - A TRẦN HOÀNG MINH - BÌNH PHƯỚC )

238) DMIj7Wf8JiBd/KDdclP1svomYMoDAAAAuQAAAAytsJuUgbsqvHpNa4SrKbrsAebdAQAAAMoA
AAB2AAAA6AAAAO9wGORnlNGTSlMlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAJANJAM=
Serial:X3BX031919
DY2RQ-FPGPJ-CG8GW-RDXY6-3VKBP
EPSON 5210 - ( MÁY IN LÊ QUAN )

239) Huw5Mb9rKrDyMXQHBsUnxUET850CAAAAogAAADhPYczXeuqSuN/tqVOhXisHLUpPAgAAAJkA
AAAeAAAAgQAAAO9wGORoQEDnLV8pAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAGg4GAM=
Serial:X3BX029566 C5210
B79Q2-HWF6M-XQK87-6KDBF-PJKWJ - EPSON 5210 CHÚ HÀ - MỸ THO )

240) GRT9B-TDCTX-B3YXD-2F6GD-R2T6M
Serial:X3C8004911 EPSON C5290 MỰC IN BẢO DUY

641YMV5QD+8qj+TLucZdVrlEWq0BAAAAFgAAAPgFLvtLllmf8p4+bdbnLsfuWBCYAgAAAC0A
AADuAAAAOAAAAO9wGORoyKULO0k5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAANhUJAM=
241)  86ZySKUHYNWUNt4K9YOf2ht1MnQBAAAAhgAAAMesmY2Ox6fwYLnyVeNsqFtlpojCAwAAAF4A
AAAdAAAASQAAAO9wGORoNFfbEEkqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAMCXJgM=
Serial:X3BX032390
GMVKB-9D48W-Y3JR3-P6TWK-YXW6W
EPSON PRO WF C5210 ( KHÁCH KCN TÂN BÌNH )

241) KjU6sTiZQxmUD8Cq3/Qv8FRoAgcAAAAAiAAAAC4mcCvQqNt/nDqN61vh9F85x6mtAgAAAIYA
AABDAAAAwwAAAO9wGORocGLPDyU0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAABRHwM=
Serial:X3C7000254
GW8TK-C4J9W-6P39K-8QWXB-3MTC3  EPSON PRO WF C5290 - BỬU PRINTER

242)  GXXYY-GJY28-6V483-3T9WR-Y29JV
Serial:X3C7000239 EPSON PRO C5290 CÁT TƯỜNG COMPUTER - BẾN TRE

2mOA7L9vdJIfLQ8xWKUfvvcQuHkBAAAAKAAAAK9hM4MSKHG/k/lZi42MhpHzl2sMAgAAANEA
AAABAAAA3wAAAO9wGORofLAHTCIyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAHBPJgM=
243) Serial:X3C7000232   key:  BR4YK-799C8-BVWQB-6CJDK-VHJP2 EPSON C5290  - THIÊN NAM YÊN - PHÚ YÊN
active :   8G3Q7A1L9mkzseDVZlCrr7GaxxQBAAAAPQAAACnSA//MRg4DOJMbqtqpQgZSdPm6AgAAAJ8A
AAAwAAAARwAAAO9wGORofLAHT1YzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAALB3HAM=
244) GPKTR-6HY4R-V46QP-M94T9-JCCHJ
Serial:X45T027028 - EPSON 7710 , CHỊ TRINH - 20 TRẦN VĂN KIỂN , Q6

9pfW7H7GZWeUTQkt4m+OL9Yg++sAAAAAWQAAAMvnS63LP9PS6bwgfLUZhDZQmndKAAAAABcA
AAByAAAATgAAACC6GBBAACr3kwAR9/8oAIwedbgElQAUAQAUAHCN6VN1AQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAARdIQM=
245) EPSON WF 7710   MÃ THÚY NGUYÊN - TÂN PHÚ ĐÔNG - TIỀN GIANG
Serial:X45T030306    key :   DFH9F-JJFQ3-TQGW2-RXW74-TDJK3
active : hdh1PBRgTDv42MdN9uJv5CKtyd8AAAAA4wAAAMnWWA1tjW8HOP6khHkLuYN/r4zQAwAAAC8A
AAAwAAAAPwAAACC6GBBAAODvlAANDQAdAHnJ1tcxlQAIEgAmAH/R71HNAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAHBnJQM=
246) z0bpdk+fLWPICgu7HYvbxWWHHcsDAAAAMQAAAMPRzPcHRQFcrZQNThFygVo9BbqjAQAAAHEA
AABAAAAAZgAAAO9wGORoNFfbSEgiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAGgHIAM=
Serial:X3BX030550
FKFF4-3HYVR-YJXW6-YCHTR-DHXVH
EPSON C5210 , A HẠNH - VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG

247) zC1OUJTCmDedvqH8jIqZ4nVuuOUBAAAAkgAAAFDJ5jGyytBrTYSsUGnDkAXx8Wz8AAAAANoA
AAAbAAAAsgAAAO9wGORnfDHjRzsrAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAAT9IAM=
Serial:X3BX031827 EPSON C5210 ( KÌM TƯỜNG - LONG XUYÊN )
FXCHW-KFG4G-P22PY-JGGW9-C9H2Y 

268)  xe03Q+jLpsQJVYKd/g6q3zaWhzIDAAAAlQAAAO5k10egV/8BqZliowdSi99PodJyAgAAAKMA
AAD2AAAA/AAAAO9wGORoQEDnHSQvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAFSAGAM=
Serial:X3BX030742 EPSON PRO C5210 ( A VINH - LONG KHÁNH )
C2TKP-3WKKW-WC2T4-96QK4-D2WVV 

269) VqY1o0mSyRlGdgXA5+03xmVAp6ECAAAAtgAAAGwy/CL5da5VfXaR/TIa1i3deK0DAAAAAFwA
AAAjAAAAhAAAAO9wGORoNFfbIjcnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAGSEHAM=
Serial:X3BX032466 EPSON C5210 - ANH HỚN - VĨNH LỘC B, BÌNH CHÁNH
GQGGH-27HG2-XV888-P8CWG-9QVFC

270)  CT6CH-KFW4K-9VTX2-CV7R7-X8KCC
Serial:X3BX031817 - EPSON C5210 IN LÊ GIA, THỦ DẦU MỘT

qrbvDG5T+ehuCTM23hO1LkxKQU0DAAAA/gAAAGcZ6gqyA/vvAiwpyrYqWCjA+I/bAwAAAEsA
AAA3AAAAqAAAAO9wGORniHaXNDMqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAGhnIAM=
271) 5210 :  Serial:X3BX021536  key   : GHHDF-G67DV-K3H3M-3KYKC-T8BBF  EPSON 5210 A HÀO VŨNG TÀU 
active : Wu98t2PCcYM7RXfPTBxxZQixSysAAAAAIAAAAAJ3qWP+KTcAlnt9OuQFK9+Lxrr3AAAAANsA
AAD4AAAAYAAAAO9wGORoCBgHFDoiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAB05iW6
ZPdfC5YclnEAAAAAAAAAALCXzAI=
272_ /mOp9yRxSadB43JJjqV7CDTy7mYDAAAACQAAACX3hmfMa8WFJblHFyao85tjaJZEAQAAAG4A
AAAkAAAAEwAAAO9wGORoNFfbMSE0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAGgHHgM=
Serial:X3BX032436  - EPSON C5210, CÔNG TY PHÚC TÍN - 655 LŨY BÁN BÍCH
FC7FP-PXYPY-MY3GB-3XXVB-TC7RT

273) GEYy2jka1qPDwCF7fLTeZwfW7MICAAAA1QAAALWEK4f5G7F7MMUwzvvHQm0bndE0AAAAAFUA
AAAdAAAAsgAAAO9wGORoNFfbTEIqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAALSQGAM=
Serial:X3BX030844  EPSON C5210 IN THÁI BÌNH - BÌNH DƯƠNG
FD3DK-K2HC8-2HQ6V-G93YQ-DW6H

274) EPSON 7710 ( A DIỄN - BẾN TRE )
Serial:X45T040276  key BYX34-HBWT8-3TCXJ-8KPCD-VFFV4

275) BF7TG-XVT6M-FFR9T-44WBG-WDV8X
Serial:X3BX030726  EPSON C5210 - IN SÁCH TRUYỆN ZALO

jdzFwTTJCrw4w5uUZOQP8XbfkXoAAAAAPgAAALY2X4DAX4hYRb6sPbJVP+et4vAYAAAAAIoA
AAB1AAAAmAAAAO9wGORoMLdDPyMrAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAAFD7HAM=
275)   C6M6J-TQ2D9-8G7XW-4Y3YB-CJ6DK
Serial:X3BX032425  EPSON C5210 - IN HOÀNG HÀ - BẢO LỘC

69xDT36p9Xc1t3gwlvoCMtCFenYDAAAAYwAAAEwc058C2mgD6nRZOFajozB9cIrhAAAAAJIA
AAChAAAAFwAAAO9wGORoNFfbJUAvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABXfYiv
xPPHC5YcOXEAAAAAAAAAACyhHAM=
276) Serial:X3BX029422  EPSON C5210 ( ANH HỔ - GIA LAI )
D2T9Y-6WC8W-XH6CB-2WP76-9FXB9

wrvaWfgikRIxkcII9P3UkzNRdZ0AAAAAMQAAABJfRpQ74H1Ajp2BT+Xucx7r69FaAgAAACsA
AAAEAAAANgAAAO9wGORoQEDnREAuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAAgdQwM=
277) ZCIKCRWbYsI3cXwjy0uLJx/JbIsDAAAAbQAAAMaUzekIA80yGx6JvYA0cskw8kqAAwAAAHUA
AAAfAAAA0wAAAO9wGORoNFfbR102AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAADBHRgM=
Serial:X3BX030561 - EPSON PRO WF - C5210 ( PHOTO TOẠI - LÂM HÀ )
DXW8Y-VTBYW-QR4FC-PRF6T-GWPM2

278) +aV3WF6s+VaV1MsjY4lTlr0QiAkDAAAAZAAAAC2p1Rh3TDsfjS8QBHDBT2oQe3wDAQAAAHoA
AAC1AAAAyAAAAO9wGORofLAHNCUzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAMwBPgM=
Serial:X3C7000261  EPSON PRO WF C5290 ( MỰC IN LY VY )
CK3RP-JTV9F-DWFT6-X46CV-GMH4W 

279) D2GFW-JT3YK-XG84F-J92J9-BYYBT
Serial:X3BX029558 -  EPSON C5210 CHỊ HIỀN - VŨNG TÀU

FhHiG3ysfOaZ1K96sb1yANDo1xQCAAAA2QAAALHT/x4SCwkxe4dfWCuzrW6K0QGxAQAAAPoA
AACnAAAAUwAAAO9wGORoQEDnDD0yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAJRvQgM=
280) 5OPeyvXRjFOf+C+gbz3nlM/yAS0CAAAAKQAAADWREEt66q9jyTYXvsjyNX77EFd8AAAAACsA
AAD5AAAAkAAAAO9wGORoNFfbLhU2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAEhqRAM=
GCV6H-728JY-B3FBB-37GXB-8833W 
Serial:X3BX030870  EPSON PRO WF C5210 - CHỊ HIỀN - VŨNG TÀU

281) 53+Tt5z1AzIuXJ77lgD4pXWe1jIBAAAAwQAAAEjvfgQHueTo3pkrDznSSLMQoga0AQAAADEA
AAA9AAAAqgAAAO9wGORoNFfbJlU5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAANxNQQM=
Serial:X3BX032401 MÁY IN EPSON C5210 - ( A CƯỜNG TÂN TIẾN - TRÀ VINH )
GQPJP-HQ2FR-DP4PV-2M8RQ-847WB  key 5210

282) jQlissW1hRXSYzUrcQKQ7TrHfN4AAAAAwAAAACwPb1EvKwghqq7+Qc4kqdvkbat6AQAAAIIA
AABVAAAA+QAAAO9wF99nhPZLbkkuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAIAqRwM=
Serial:X2C5544199 EPSON XP440 ( MENSA )
DQX9C-BRJGQ-M74VG-R47G7-R6CD9 XP440 
283) C5210
BQXPT-QGWWC-Y6GC9-FVDXG-YY8XM
Serial:X3BX027810 EPSON C5210 ( A VŨ CỔ CÒ - CÁI BÈ )

P6rXBbg59syT1ytur5VSiCvoNmgCAAAAvgAAAPZ0q0ZNg2x96b3EIgY0n05k+gEwAAAAANYA
AABqAAAAoAAAAO9wGORoMLdDDjQ0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAEAqQQM=
284) b3YBc16wABFXWjtAexFaC+CoOQIBAAAA9QAAANC3FR7qKqiZFts/xg9rRBUhlk8XAwAAAMcA
AACtAAAAzQAAAO9wGORoMLdDDTg0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAFwvQgM=
Serial:X3BX028023 MÁY IN EPSON PRO WF C5210DW ( A AN - BUÔN MA THUỘT )
CJDDM-C77RF-GHBC3-DM7QF-V29GK  

284) in2t27fNCUVtN3rkId/6hx3ypPUCAAAAMAAAAGv7q8dJpUm+L4YNgmY4ObWjdNsgAQAAAHQA
AABTAAAAUwAAAO9wGORoNFfbNAs0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAJSvSAM=
Serial:X3BX030710 EPSON C5210( A LẬP - SÓC TRĂNG )
FWY96-RXXFH-MCG8B-BJCH3-WXW6K

285) +wubYfiRUH/QAJbDXamefI8u7ssBAAAANQAAACafl0wNYFcyb7bSH0XL3Ig/sRgaAwAAAMgA
AAAMAAAAUwAAAO9wGORnjHIfOTgnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAANQBPgM=
Serial:X3BX011221 ( EPSON C5210 A HỔ GIA LAI )
CQVDY-DP2DB-34PCW-MF7G3-KV747  

286) @Máy In Long Cường Phát Serial:X45T033556
C8J9G-6699T-FV732-V66MR-4MXT2 EPSON WF7710 MỰC IN TIẾN ĐẠT - TÔN THẤT TÙNG

287) Serial:X45T026245
BRDVX-VGFR9-GVBJY-W7VHV-44D23
EPSON WF7710 ( CỬA HÀNG THÀNH CÔNG - BRVT, CÔNG IT )

288) 9x9BaWJJsPC+x+hgXZ/vx4CuSTABAAAASQAAAHk5C82zlEc/0n7zn9WBzJbJWUKsAQAAAAsA
AACbAAAAWwAAAO9wGORocGLPSUwjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAADBhRQM=
Serial:X3C8003710 EPSON C5290 - MÁY IN SƠN KHA
F2QMH-7HYD3-QRF9F-8Q4H4-GKHJ7  key 5290

289) C5201
CMRH8-CXJC3-72BPG-824H8-R2XWW 
Serial:X3BX031818 ( EPSON 5210 CHỊ THẢO - TÂN SƠN NHÌ )

Y6Woz0y4h9FJ+lDZXa60AzPA0NwDAAAA1gAAAOTqJ7fdIFqfnhmubv6T4EFp61fCAQAAANgA
AABHAAAAgAAAAO9wGORniHaXEDMlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAARGRQM=
290 )  Serial:X3BX031795  KEY : B2RGK-W33VG-24XK2-26B6Y-8M6MJ ( Epson Pro WF C5210 - A HIẾU - LONG HẢI, VŨNG TÀU )
CODE: 0/NhLZs6MRxF2plYuhbAvrWnmkoBAAAAKwAAAHUq+iYf8mTv200n91PgW2f4vFOzAAAAABMA
AABFAAAAQAAAAO9wGORniHaXFUMmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAJSvPgM=

291) fjU+vd5QJ7HKjyDLUrGVrFpuVrIAAAAAhgAAAMMH+E7QVy48xjHWmLKGU+dCVJ4oAQAAACMA
AAACAAAAMgAAACC6GBAAACNyFFkRAAkAMQMHF44DkAABAgAQAEQXVRaeAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAIAKSAM=
Serial:X3B6000437   BY8K6-CGH3R-7Q9VK-GXWVK-9Y62G
Epson Workforce Pro C5790 ( CÔNG TY HOÀNG VINH - THỦ ĐỰC )
292)  DRDTF-HJDKV-BXDBM-V7BK9-J67MM
Serial:X3BC002057 
EPSON WF C5790 ( CÔNG TY HOÀNG VINH - THỦ ĐỨC )
JhqbZmsCoxkhGKZNFOsDRRHHLocBAAAAZgAAAIcRhdC/jd2zsu4oABGBFK9JLomWAQAAAK0A
AABkAAAATQAAACC6GBBAAOJxkwAIGQBCAEO3M96LlQAW7f8VABq42RaeAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAJB0QwM=
293) /29/eFEnx0tiKTcL2yNfAtKylNsCAAAAhwAAAKF8/DZGdyo9rP6Ui6dOqamRIOTFAwAAAD4A
AAC0AAAAqQAAAO9wGORnjHIfITwtAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAANwIQAM=
Serial:X3BX032072 - MÁY IN EPSON C5210 ( A DIỄN - BẾN TRE )
BD22Q-KBVKR-QFYPY-64PBB-RFJ6V

294) 5gkTdjiZRUOxtqO22vkPMC2BUuADAAAA8wAAADPlevfNtTJC0eQehuZwLTD8bw79AwAAAEoA
AAD+AAAAqQAAAO9wGORoNFfbOEE4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAJAjQgM=
Serial:X3BX032435  MÁY IN EPSON C5210 ( CHÚ SÁU GƯƠNG - LAI VUNG )
BF8TP-HKDDH-BPB6G-46QRP-JJTDP

295) Serial:X45T020647    key : FMPMH-CV986-VJ8DD-8FCD8-9BP6F MÁY IN EPSON WF-7710, CTY MỸ KIM - BÌNH DƯƠNG
active : x/v7mSnpdDvJipxld8riR5m1KKUDAAAACwAAAPdo+Bx5Zx48BQDsCLe1qu1Rs47JAQAAAEEA
AABHAAAAhgAAACC6GBAAACNyc4YSADYAIyEIF1UgjwATEgAgAMf5/nfAAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAIhSRQM=
296) Serial:X3BX031711   key : F9V3Y-VHCXD-QQPQV-HX3CQ-HYQGV ( EPSON 5210 - LÊ GIA - BÌNH DƯƠNG )
active :  MDIhxYg2OfQx0Kj7Tph+vSamM7cDAAAAtAAAAG41OxZbS5hR9P3aAJwKgfMDQd4NAQAAACQA
AABKAAAA+QAAAO9wGORniHaXFzErAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAKS8SgM=
297) HInDwK/75OXiu1oHHlW19evlh9cBAAAAcwAAADCE+h5p1SVDXzepbetiYxUdOIG1AQAAAL8A
AAAMAAAAnwAAAO9wGORoNFfbOiIjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAPhwQgM=
Serial:X3BX030553 - máy in epson wf-5210 ( VI TÍNH THÀNH THÁI - TRÀ CÚ )
DY7WV-VJ8KY-D6J3P-MY3QV-G6PXD
298) ZDfAJt5tY8CjNZD6OHruqAvl8uwBAAAAyAAAALu3IJZbu64df/JieH5AEKzhQzajAwAAAPYA
AABPAAAAkwAAACC6GBAAACNyc4YSACcAFiEIF23ijwALFAAKAEmF/smcAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAACghQwM=
Serial:X45T020759 máy in epson wf-7710 ( VI TÍNH Á CHÂU - BẾN TRE )
B32VQ-K6D73-2RF7D-MPRVM-FP8YV   
299) lpuRCUYj7Eywb62Ht+dyl0Mxf2MCAAAAqQAAAED5PRca9LA/W1uK8SoPxllQPvSDAQAAAM0A
AABQAAAAIQAAAO9wGORoNFfbPkguAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAPxFRAM=
F2D77-73BCK-MVCRC-7V74G-7XPM6  
Serial:X3BX032409 - máy in Epson WF C-5210DW ( A TÂN - BÌNH DƯƠNG )
300) Serial:X3BX029290    key: DDYK8-QXTT4-GJ4DM-Q7JYX-4PC88  MÁY IN EPSON 5210 THẠNH KÍCH HOẶT CHƯA BÁN
active : rW0CFcfyQHLl5v7xGLYX78wFoLYBAAAAUwAAAJ+eqQcmgHixmfTYrnjXGO2K0RpPAgAAAHoA
AAAJAAAAMwAAAO9wGORoNFfbGE8hAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAATdQwM= 
301) Serial:X3BX018828   key : CKB9J-27VGM-8KJXX-FK87G-JTV3Y : máy in epson wf c5210 ( ANH PHONG - BUÔN MA THUỘT )
active code: /c0lxarC5+NCrgyvG6MrWEF4HdEDAAAANAAAAIFTTjqFJPPEq2wdt+5rA8S1zreWAgAAAOYA
AACBAAAAhQAAAO9wGORnlNGTGEkkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAFS7PgM=
302) MLFuzTOWEPZ3owysd155/NW3jwQAAAAAewAAALK8ESQMJ206mx3kjrzM8T1HiEUyAAAAANoA
AAATAAAARQAAAO9wGORnlNGTRQgmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAdthrq
hPCXC5Ycn3IAAAAAAAAAAATPtwI=
Serial:X3BX018553 _ MÁY IN EPSON C5210 _ KHÁCH VÃNG LAI
GXPJ2-TDDWQ-3GWVY-YCJXD-8R9K8
303) Serial:X3C4020834   key : C8CYY-GF828-TJ89P-3C848-PJM2T máy in epson wf c5290 ( A PHONG - BUÔN MA THUỘT )
active :  LF+bH2IZNJ1csaq225WT5IlIOMEDAAAA9AAAABghf/z9tIw6FMEmxMmhoVyvEbgyAwAAANcA
AAAFAAAAnwAAAO9wGORoZFejWEIqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAJTPRgM=
304) Serial:X3BX029290    key: DDYK8-QXTT4-GJ4DM-Q7JYX-4PC88 máy in epson workforce c5210 - A LỢI - SÓC TRĂNG
active : rW0CFcfyQHLl5v7xGLYX78wFoLYBAAAAUwAAAJ+eqQcmgHixmfTYrnjXGO2K0RpPAgAAAHoA
AAAJAAAAMwAAAO9wGORoNFfbGE8hAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAApjlex
NPbpC5Yc93AAAAAAAAAAAATdQwM=
305) C5790
Serial:X3B6000530 - máy in epson wf c5790 - CAMBODIA
kMj5k6W1b/ZhSTUMLT4DRedl0DgBAAAAzQAAAK9zKW4lkspTg1YKa4/7TSRJ+ZYIAQAAAEUA
AAC8AAAAsQAAACC6GBAAACNyMyUYABAANTAHF73PkAAR9/8GAJyKkhaeAQAAAAAAAACj3VRU
5PHnC5Yc93AAAAAAAAAAAJSvQgM=
KEY : GGKB2-FTK83-QJR6Y-FR2XY-TFVTT
306) Serial:X3B6001327  KEY : CXJDM-MB227-B44XW-KDPKT-3P63C  máy in epson pro wf c5790 - CAMBODIA
ACTIVE : f30j2T6D0yUobKjoH2xXjE5ftH4BAAAAXwAAAO17hnIfsy1PRdRfbJZU0MTkUzTGAgAAAB0A
AAAQAAAA4wAAACC6GBBAAOJxkwAVJgA9AGQlMzi5lAAMHAAgAICwexaeAQAAAAAAAACj3VRU
5PHnC5Yc93AAAAAAAAAAACBWQAM=
307) Serial:X3BX029418   key : DMDYQ-Y87T7-DGV6R-T39MV-9W38F ( EPSON 5210 - A HIỀN  - Q6
active;    SMbGr+fzGQNIHT3WdIJPMf4UkegDAAAANwAAAN/koXWngZ2JU9WUs92MskcfocCIAgAAADEA
AAAEAAAArgAAAO9wGORoNFfbKx0sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAAIRRZwI=
308) Serial:X3C4020566  key : CCGMK-BRR7H-CYPYY-HCBCF-48CPR ( máy in Epson WF PRO C5290 - THIỆP CƯỚI KIM NGOAN )
active :  Yj0SRmAMmPNygL/NaL1iltegCuEBAAAAyQAAAEIxIPIEFxrr8TE6Ge3uaqyaMstEAQAAAGYA
AADdAAAAcAAAAO9wGORoWDXbQyY1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAAGSOdwI=
309) Serial:X3C4020502   key :  FW9KG-WJPC3-RVH46-4WKX4-9TV27 ( máy in Epson WF PRO C5290 - CHỊ HƯƠNG LÝ THÁI TỔ Q10 )
active : brDVrYxHVoKl0pqyF7XFhs4Jf7MAAAAAeQAAAItxD5Vpb+K+Nb3lpFPKB6kzBWIkAQAAAJAA
AAAnAAAAswAAAO9wGORoVAXLWictAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAAITZZQI=
310) C5210
KEY DMYCR-YHTJ2-6JKYT-HMHP9-X24MG 
Serial:X3BX028594  máy in Epson C5210 - LONG Q6
NtHLcXsr3MJkxAweZVK+o/dhjAoAAAAAWgAAAHleg4qV8+OoGvBcsdhtpZzc9p2PAgAAAAAA
AACiAAAAvgAAAO9wGORoOJjXQRYwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAAFQpbgI=
311) lLmFj76uFfBz7Z+nCFOi6d2P/gkAAAAAcAAAAGU0VqqzT4f2LDH3cL0mQkekwCxxAwAAAAwA
AACHAAAA9gAAAO9wGORoNFfbPQ0uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAAKjOZwI=
Serial:X3BX032627
F6QD6-MRWXQ-HPGQK-XJ98B-PJXP3 key 5210 MÁY IN EPSON C5210
- ÁO CƯỚI NGUYỄN THÁI - BÌNH PHƯỚC
312) @Máy In Long Cường Phát MCjsFXaoB87P1W22bRSPbhLq8YoAAAAA3wAAACA8AH78f/CFjR2eJ4WlQb9CVCROAgAAAKoA
AAB7AAAAvwAAAO9wGORoJLUfQiUuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAAPBsaQI=
Serial:X3BX026877
CBDVR-YTPDK-BBDXM-6XGHM-X28P6  máy in Epson C5210
- ÁO CƯỚI KIM NGUYÊN, VI THANH, HẬU GIANG
313) c5210
CRHRJ-JKQDX-2FKJC-CBGXD-P33B3
Serial:X3BX030875 ( máy in Epson 5210 - MỰC IN BẢO DUY )

Ts9Eq2/mi7KMDX9BL6sVYFOvs4ABAAAArQAAAKoUPDLUHVKZ/IYgwTV3rld+krs6AAAAAFAA
AAAuAAAA7QAAAO9wGORoNFfbHUw3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAAPCsaQI=
314) c5210
B8HRB-TT9F9-Q37BR-79JPX-WXRV2
Serial:X3BX026870 máy in Epson C5210 - ANH TÀI - BÌNH TÂN

OjgysSS4nFNCylMEULqZhnxI8rsDAAAAMwAAAKbKO9H5Jgvn8rgO/wZP/C7+Vxi3AwAAAMkA
AACQAAAAPQAAAO9wGORoJLUfUT0zAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAANyTZgI=
315) Serial:X3BX026161
s66DKdrJmSIKzuX3pZVqdQRV8KQDAAAAAQAAAOeDMkJBbCDaAAJJ0xzVIkN5eTdxAQAAAGQA
AADXAAAAhAAAAO9wGORoJLUfFR44AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAAIifcQI=
BJ2WF-Y2Y2H-K2MXT-M2H6Q-DH264  MÁY IN EPSON 5210 - A KHANH 630 THỐNG NHẤT, GÒ VẤP
316) Serial:X3BX026769
qFHbpvsnnSasSMQIgZpHQDuXlOMBAAAAHgAAAG7724PSubIHCF7Tl63w+U+nFtosAgAAAI4A
AADzAAAA4gAAAO9wGORoJLUfGC84AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAAPAMaAI=
BMJF4-G4MPF-7QYQK-QBQY2-BVWKT  máy in Epson 5210 - GIẤY IN CHỢ LỚN
317) 3qfzSVTYwvFDMGcuQlg/tOIkSU8CAAAAEgAAACxGVN3QOWT6Em9FaTqr3CAfiOoGAgAAAFcA
AAA/AAAATwAAAO9wGORoMLdDEj40AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAAECAbwI=
Serial:X3BX028373
FJHPV-K478W-X8C8B-JXFFP-7T6TP MÁY IN EPSON C5210 - A GIÁP BÌNH PHƯỚC

318 )
Serial:X45T033550 ( MÁY IN EPSON WF-7710 - A HIỀN 32 MINH PHỤNG, Q6
DM9XC-HT46D-GD8KM-BH2FJ-936V3

319) Serial:X45T033552 máy in Epson WF-7710 ( DUY ANH COMPUTER - ĐÀ LẠT )
FCFYQ-4D3H3-XHJ3D-3Q4DK-KFX96

320) QEUEPe474WbJ1kDPH22XczbF23kCAAAAnAAAACcrZIDs96hLNt9omjGVrK8UzBIVAwAAALkA
AAAkAAAAiQAAAO9wGORoUDeHTSY4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAAJiwbwI=
Serial:X3C4020556  máy in Epson 5290 - CỬA HÀNG SƠN KHA
FDCDR-82D8Q-RC3QY-2J3QW-K2VKW

321) CCQGM-RRJR8-K3DRJ-MPCP4-YBDR6
Serial:X3BX025864  máy in Epson 5210 - NHÀ SÁCH TUẤN MINH, BÌNH PHƯỚC

BF5YDTfkyrw9LOan1qEAi/RvUskAAAAAdwAAAPUZEjBTyMAS5gGegVFyiJC+76pXAwAAAJQA
AAAcAAAAgwAAAO9wGORoJLUfDy8yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAABi8bQI=

322) nl/1mUnXj4lkZe8Wrmc5kACkSgQBAAAA/wAAAAPP01Mjo2mHGH/Aj+GL4BUgdZ52AgAAAAIA
AAAVAAAA6wAAACC6GBAAACNyMyUQADkAKTAHF37UkAACDAAGAPPRkRaeAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAABRQbQI=
Serial:X3B6000548 máy in Epson WF PRO C5790 - LƯƠNG VĂN TRUNG - TUYÊN QUANG
BHRX6-M4DQM-M3VYQ-876G9-4GV8Q
c5790
323) sFc+re/GdTpfmkbwuE+rSX+auhwAAAAAlwAAAG5NEVasY+7ctfPAU3e0463G/m6lAQAAAOMA
AAALAAAAhAAAAO9wGORoJLUfGk02AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAAGx0ZwI=
Serial:X3BX026770  máy in Epson C5210 - A MINH AN - CHỢ LỘC HIỆP, LỘC NINH
FGR6W-QV9VD-47FV7-QYMPJ-JRVBT key 5210
324) Serial:X3BX026797  key:   CY4PR-T86M8-T3KJ9-VWJPR-DCHYX  máy in Epson C5210 - CHỊ MY - BÌNH ĐỊNH
active  : y6bJ0UdL745UdVYXF+zbS+ngvukAAAAAVgAAAEgX78Lb0v1/PsV0ZwOuWDj82gsLAQAAAAcA
AAC4AAAAvwAAAO9wGORoJLUfQzozAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAAKiObQI=
325) Serial:X45T027307 key: FWW42-7MYR2-3J2DM-KPGG8-Q74FM EPSON 7710 - SƠN KHA
326) Serial:X45T040343   key :  C3724-7RHDF-8YJQT-H3HBJ-PGC4V EPSON 7710 - SƠN KHA

327) Serial:X3C8004607 KEY : D7V4W-6QTM3-FKM6D-XB8J2-TJD8W máy in Epson 5290 - ANH TÚNG - THỦ ĐỨC
g1vvXxY2lNnB4aVey/JbRpquhlMBAAAAwAAAAMIHUz3KZr/sLnPhKR3jg7p24sfvAwAAAPcA
AACjAAAAOwAAAO9wGORoXPPLCSI1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAAKCWZwI=
328) mB5oTGh/ExzP/IhlIvFnH3+zNu8AAAAAmQAAALWWJ/CHKtMA2qkikA8OjcvIep+PAAAAAMwA
AABrAAAAdgAAAO9wGORoNFfbYS03AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAAMA1bQI=
Serial:X3BX027968  MÁY IN EPSON C5210 - CHỊ THU - NGUYỂN ẢNH THỦ, Q12
DM78K-VXCB3-FGGP2-BWD6R-X4GRK
329 ) q6KJMs/OoqHKR9MMGbmNEY8XSYcAAAAAQQAAAI9C1pN70lWLuFhhy/kj1RicARDWAAAAADYA
AAAgAAAA6QAAAO9wGORoJLUfKBAyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAAFRpaQI=
Serial:X3BX025843  MÁY IN EPSON C5210 - ANH LOAN, HỒ ĐẮC DI, TÂN PHÚ
BFVH4-VQ624-KTPC9-PGYQQ-CDDQJ
330) Y9du1c8XftA8pe4UNBwnAy7xNUYAAAAA1gAAAF5Mvu/k8jkLRyAbbVuWTFSOei8dAwAAAOYA
AADdAAAAlwAAAO9wGORoUDeHIhw4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAACA8aAI=
Serial:X3C4020804  máy in Epson wf c5290 - CHỊ HÀ - PHÚ NHUẬN
D9C72-GV78Y-KKT7J-VKJP2-WCQQ3  
331) Serial:X3BX003587   BPPMJ-JJYJQ-PQP8V-HX7DT-769Y2  MÁY IN EPSON C5210 - MENSA
active  : CTUSyH+XRu/CZsl4FbteQLeLBGMDAAAAUQAAAEtqWpJegWTfYVi8T8Qg/EWvwv/jAgAAAOYA
AAASAAAAQwAAACC6GBAAACNyhUUiAEYAIzAIFzGHhUUGADMAEikIFxRaAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAAKRicwI=
332) tO23bLJT0S2RXR5iT57JARjEp5ECAAAAPAAAAE+2n4EriTL6FcpwBT+3FLMobO7IAAAAABQA
AADDAAAAewAAAO9wGORoNFfbTzU3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAATBVDm
1PHZC5YcZXEAAAAAAAAAADg9cwI=
Serial:X3BX027466  MÁY IN EPSON WF-C5210, ANH CÔNG Q12
F48HT-3QF9W-YR2RC-2XHQ9-P8J9C  key 5210
333)   DRP34-PB7BJ-DJCH3-9YTGX-RJ46Y
Serial:X3BX028002   MÁY IN EPSON WF C5210 - A HOÀNG TRẢNG BÀNG, TÂY NINH
4kj6rh+vFnzQPX2b9HfUeb3FpfIDAAAA1AAAABH4U99G4XwnkfI1ZKAfO3WImcEvAAAAAM8A
AAD+AAAAvQAAAO9wGORoNFfbSCc2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABZNzAS
hPKRC5Yc/3AAAAAAAAAAAACcZAI=
334) uXfo8kSQNhL5aA5U9Nw5BFfOgWMBAAAAXAAAACMIX99L5MGVtemi2CK3+CNjWWxbAAAAALgA
AABlAAAA2AAAACC6GBAAACNyFFkWADgAEQMHF9hLkQAHCAATAMZFlxaeAQAAAAAAAABZNzAS
hPKRC5Yc/3AAAAAAAAAAAKiOaQI=
Serial:X3B6000115  MÁY IN EPSON WF C5790, MENSA
FV62T-MQR8C-DBVXT-PKFTD-6WFB4
335) kvLCo8EaMw+bHq7bO6MYa9l7V00AAAAAWwAAAFU18o9U/PMeHoVDaoBikwcRqLrVAgAAAIsA
AAB4AAAA9AAAACC6GBBAAOJxkwAXGwAuAHm9NGF2lAAJ+P8GAMF9exaeAQAAAAAAAABZNzAS
hPKRC5Yc/3AAAAAAAAAAAKguYQI=
Serial:X3B6001297  MÁY IN EPSON WF-C5790, MENSA
F7VXX-KCKV3-DG9MH-XPFDB-RR4X9

336)  Serial:X3B6001326     key :B7XQX-HYVR8-CCY6M-TXXQ8-R48GP - MÁY IN EPSON WF C5790 , ANH LỘC HOÀNG DIỆU - PHÚ NHUẬN
active : TNH5sz/6KuO2lIzfLHiYhnoaengCAAAAAQAAABLfWfRaxX8KPeCu0kd6L6oRd1kxAwAAANUA
AAAkAAAA5wAAACC6GBBAAOJxkwAUHAAJAIJIM6HWlAAN8v8VANG2exaeAQAAAAAAAABZNzAS
hPKRC5Yc/3AAAAAAAAAAAKgOZAI=
337)  7l6oBR5M7nXKgQIpxgCCAbxcqsQCAAAAeAAAAHkasEd9vF1uE3U8o154ijeZ3ryaAwAAACkA
AABDAAAA0wAAAO9wGORoJLUfOCczAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAGBlJyrg9T4N
zaGaBQAAAAAAAAAABHIhA2AAAAA=
Serial:X3BX026873 - MÁY IN EPSON WF-C5210DW , VI TÍNH THÀNH THÁI - TRÀ CÚ, TRÀ VINH
D32F7-WPQXD-KMJHW-B97C7-YYRRD

338) Serial:X3B6000390  key: GVKK7-VRR2P-6JB4G-3FK3C-R28PK  MÁY IN EPSON WF-C5790 ( LONG Q6 )
active : xxssKY+Tf/g4B3KodfkMR2PyB58AAAAAnQAAAI15oIsz+fYdQbeqK95X/mkiE/pCAgAAAO0A
AAD7AAAAAQAAACC6GBAAACNyMyQRAEQAMDAHFzXGkAABFwAYAG+tkRaeAgIAAGBlJyrg9T4N
zaGaBQAAAAAAAAAA2FIZA2AAAAA=
339) 2ohs0zIdlMU8bahLHv3aFrpzkacAAAAAFgAAAHjmYKJYXIWFRKmtpIEvfYXpbgJNAQAAAOAA
AAABAAAAfwAAAO9wGORoJLUfRgwvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAGBlJyrg9T4N
zaGaBQAAAAAAAAAAcHMeA2AAAAA=
Serial:X3BX026290  MÁY IN EPSON WF-C5210 , A DIỄN - BẾN TRE
DXJPB-VW8XT-DMQWX-PJXQT-Q2YCD 

340) NIA3ZppXttTCmB9TLtcucXAa3vYDAAAAXgAAAEFt9bepRfppyNbtK6yGf32sjNVIAgAAAHoA
AACHAAAAAQAAAO9wGORoJLUfLyYxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAGBlJyrg9T4N
zaGaBQAAAAAAAAAAfKwaA2AAAAA=
Serial:X3BX025842 - MAY1IN EPSON C5210 ( ÁO CƯỚI VÂN DUNG - PHÚ YÊN
CM4XR-83K84-XBQV6-7MVVF-JK2QH

341)  4TBsnvyUU+Ssf0qcuddgkFHYvc4CAAAAfwAAAB/x+CUnCP1ae/LLQPc0o0xh52E6AAAAADEA
AADdAAAAMwAAAO9wGORoJLUfWEIuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAGBlJyrg9T4N
zaGaBQAAAAAAAAAAQPYlA2AAAAA=
Serial:X3BX025858 - MÁY IN EPSON WF-C5210DW ( A BẢY HƯƠNG - LONG THÁNH )
C94VD-9PTWK-C3P48-QMFGT-J9F6T 
c5210

342) kUTE9uHASgORvrxt7LvMEzq9URICAAAAGwAAADYl9MdCodzLZLo0HQYQKmJu5J1jAgAAAPkA
AAATAAAA2AAAAO9wGORoZFejGxcqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAGBlJyrg9T4N
zaGaBQAAAAAAAAAALM4fA2AAAAA=
Serial:X3C4020854  máy in Epson WF C5290 MENSA
GW4GK-KV2PW-RCG3G-KYW7W-YCJTT 

343) tDBBCmXKtYvJntGR5xuUy2Oj5AIAAAAAJAAAAMuX+TIAk3egcPCr/4ahdDQDuhacAQAAAIsA
AAAFAAAAFAAAACC6GBBAAORNlwAPHgAQAExxf0mclQAH/v8hAEWHB79FAgIAAGBlJyrg9T4N
zaGaBQAAAAAAAAAA2AgcA2AAAAA=
Serial:X45R020430 máy in Epson WF 7710DWF A THUẬN HOÀNG VĂN THỤ
B2C9M-3BBRP-HG2MW-7P68K-62X76

344) Serial:X3BX027806   key : C8H6W-27CC4-RDTG4-XY3Y6-B6974 MÁY IN EPSON C5210 ( THIỆP CƯỚI ANH KHỞI - MỘC HÓA )
active code : ltQoY2tfS1q9/hGKPayEugF/MQIBAAAAAQAAAJy0+AiMbPP2l5Rrc+liLsdsx6k/AAAAAE8A
AADeAAAAyAAAAO9wGORoMLdDFB85AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAGBlJyrg9T4N
zaGaBQAAAAAAAAAA3NkmA2AAAAA=
345) krtWhh0Olc8pot6gw7XS2YT3lTsDAAAA7gAAABiv9iW1qdrvdydC7o/YRmaEPyeZAwAAAN4A
AABzAAAAfwAAACC6GBBAAORNlwAS4f83AEn1fo+WlQAH/P8iACONB9SDAgIAAGBlJyrg9T4N
zaGaBQAAAAAAAAAAILEcA2AAAAA=
Serial:X45R020260 MÁY IN EPSON WF 7710DWF ( ANH TÚ - BÌNH DƯƠNG )
D726W-66WC8-RJTDP-HCGJF-HXKQR  

346) c5210 
BKP73-9QT7H-Y4YM8-89BMC-RCHTR
Serial:X3BX025856 MÁY IN EPSON C5210 - A HẢI ĐĂNG, BẢO LỘC

xqSvXzXw09aJFECW1cxX2DB5r4EDAAAA6AAAABFVEX1o7m1SOFqf3W9pN1vuLJvrAwAAAJUA
AADwAAAAxAAAAO9wGORoJLUfQFAxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAGBlJyrg9T4N
zaGaBQAAAAAAAAAAJHYbA2AAAAA=
347) t2eoWbiCnlhXLkmPyuwRJiMCbb8DAAAAsQAAADZhRCkRGIy/vtbXz3p2FISmQsUCAwAAAKQA
AAD3AAAAIwAAAO9wGORoWDXbFhMtAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAA01NN7
tPUNC5Ycc2gAAAAAAAAAAEgiZwI=
Serial:X3C4020441  MÁY IN EPSON 5290- ANH CƯƠNG, BÌNH TÂN
CY33R-TC34W-67RQC-KHDPF-HW7MM

348) l8sTOMZiDmGm/5h0Et0KnM8A9yoDAAAAOgAAAKracRbeJdw5862ddcvzZjF+qHwfAQAAAEUA
AAAPAAAAKgAAAO9wGORoVAXLThc4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAA01NN7
tPUNC5Ycc2gAAAAAAAAAAASdYgI=
Serial:X3C4020508  máy in Epson C5290 PHOTO LÊ HOÀI - BÌNH ĐỊNH
FXYVM-7Y8CT-RWPPD-8XBYF-XV2HV

349) R3ydYwdqCwNdw7i/tTXqzVt5fd4DAAAArgAAAMih5Yxul5n1/6ROXxzQDDmffLybAQAAAPMA
AAClAAAAPwAAACC6GBBAAORNlwAVDgApAC+tfgCblgAE+v8GAKn0eX9LAQAAAAAAAAA01NN7
tPUNC5Ycc2gAAAAAAAAAAJDjZAI=
Serial:X45T050559 MÁY IN EPSON 7710 ( VUA SPORT - PHÚ QUỐC )
B6778-F82VK-B34KK-TFT3D-QC8PT 7710

350) BNGJKylPTzEtaMvfbjh2Q0A3wVcAAAAAOgAAADVGYdc5SFmsKi6gGMuVTIAIXLhmAAAAACEA
AADeAAAApAAAACC6GBBAAORNlwARFABJABjQf46slwAZFgARABdfltFMAQAAAAAAAAA01NN7
tPUNC5Ycc2gAAAAAAAAAACjBXAI=
Serial:X45R020471  MÁY IN EPSON WF-7710 ( CÔNG TY PACISOFT VIỆT NAM
C2H7X-VGFW7-2P2Y9-6RXDB-8PJ9K 7710

351) Serial:X3C4020636 GMRWG-CPH8Y-97J7T-GJGB9-V8C2J - MÁY IN EPSON WF-C5290 MÁY IN SƠN KHA
active  : Txfil3WEQtj4zpeqkuFWPZAZM2EDAAAA1AAAAEz4U2X4zpfVZm1XvVohNB6uMKJWAQAAAGUA
AABhAAAAOQAAAO9wGORoVAXLCC4sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAA01NN7
tPUNC5Ycc2gAAAAAAAAAANToWgI=
352) iAz4StjxcXupTJzFLafAmroJkNsDAAAAJgAAAObJQM2fp6/mihqDiIY9/MmP3rinAgAAAH8A
AADpAAAATgAAAO9wGORoWDXbP1w1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAA01NN7
tPUNC5Ycc2gAAAAAAAAAADyJYQI=
Serial:X3C4020806  MÁY IN EPSON WF C5290 - THÊM PHOTO Q12
CYW9Y-39YTB-3BPPM-3GQ72-GMB7D

353) oBPVX+MKcOfcVFfoWxuGNDbRRJoCAAAAOQAAAOskdIc5mum8ziZpgNCINsALu+MwAAAAABAA
AAA5AAAASgAAAO9wGORoJLUfW0AuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAA01NN7
tPUNC5Ycc2gAAAAAAAAAAIAyWAI=
Serial:X3BX025841 MÁY IN EPSON WF-C5210 ( IN NHANH HIẾU - BÌNH PHƯỚC)
FYV7V-HCG9H-JH67G-GY7T6-RC6WY c5210

354) P3jske4gPveSkivsWtdpRDv5+NUCAAAAXAAAAJWWyyUEsdUdtUq9i/zwH9FovYOfAwAAAHUA
AACIAAAAQwAAAO9wGORoNFfbNSU0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAA01NN7
tPUNC5Ycc2gAAAAAAAAAALC3XQI=
Serial:X3BX029351 MÁY IN EPSON WF-C5210 ( A NGUYÊN - NHA TRANG )
DFF74-MCDVM-YK4YK-TTRKM-2YPFR 
c5210

355) IKw72WD3gzsso5cdG8xrXXN+M64BAAAAGgAAAHxU9CkFdZxSZ27u/IBISVTO501eAQAAAAAA
AAC7AAAAbgAAAO9wGORoZFejGxMpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAA01NN7
tPUNC5Ycc2gAAAAAAAAAANgUWwI=
Serial:X3C4020689 MÁY IN EPSON WF C5290 ( BỬU GÒ VẤP )
CVPVM-WK6MJ-GB7QD-B69FX-RY39F
c5290

356) AliagU5P29LoJoIxbSXl69tLXE4DAAAAJwAAACh8HrwxKcU2b9UJiexTLuXJ4mSfAgAAAG4A
AACeAAAADwAAACC6GBBAAODvlAATDgAjAJRP1ycZlQABFAATAFMk8IBLAQAAAAAAAAA01NN7
tPUNC5Ycc2gAAAAAAAAAAGhnWwI=
Serial:X45T030358  MÁY IN EPSON WF-7710 ( CÔNG TY 4T SMARTTEC, Q7 )
FRCG6-PG8WB-Y3F8K-XQRQD-DBXFH
wf 7710

357) Serial:X3BX031917   key : FYR7V-FYMBT-YK77C-4G3K2-KY6G3 MÁY IN EPSON 5210 ( MẸ GẤU KEN - ZALO )
active : 6+RrJz4+lcSnAZqWz39srX7W7tgCAAAASAAAAJ+qS+H6hzmzBSRODa6omF2c2n0sAgAAAB0A
AABfAAAAnQAAAO9wGORnfDHjNlkrAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAA01NN7
tPUNC5Ycc2gAAAAAAAAAAEDKWgI=
358) MÁY IN EPSON 5290 ( TRẦN VĂN ĐÁT - CẦN THƠ )
GRCWR-KHK67-QM8G8-Y4KCK-X3BHC
Serial:X3C4020612

AYxdXq0tVqCZ77fSrSwca5d7DtkCAAAAdgAAAMTa2wTw0HdtYTnXHHQswFrXWzU9AQAAAAoA
AAA6AAAAYwAAAO9wGORoVAXLDiE1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAC61xbm
ZPabC5YcxHEAAAAAAAAAAAhU7wI=
359) EFx/kr6zHRdiulr7vhXbnpTbvKYBAAAAcwAAAJmndmOXm8Z0BEUcC9/5DLLutp5+AQAAAKsA
AAC/AAAAlAAAAO9wGORoJLUfWCs3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAC61xbm
ZPabC5YcxHEAAAAAAAAAAEC29QI=
Serial:X3BX026294  MÁY IN EPSON WF-5210 "THIỆP CƯỚI CHÍ CÔNG - RẠCH GIÁ"
D7HJP-GCDBK-9XV77-WQW3P-8MW8R   

360)Serial:X3BX028019  key: DBG73-Y6DTK-22TKB-BXGGJ-8GP9M - MÁY IN EPSON 5210 - ANH CHÂU MỸ THO
active : OujYyQgB/NAcb/hgw0MfEhQjxMMBAAAA9QAAAP+vCYJQQHkEHaWAFLnGLM1EMNLSAwAAAJkA
AADPAAAAOQAAAO9wGORoMLdDEEM0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAC61xbm
ZPabC5YcxHEAAAAAAAAAAGin9gI=
361) bKEV3awWVftR0KXmmg6mWx2JylQDAAAAJgAAADPJzNkRF98O0CctZbaB4dDGM4cWAAAAAFsA
AAB8AAAA2gAAAO9wGORoJLUfXDA0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAC61xbm
ZPabC5YcxHEAAAAAAAAAALAX9AI=
Serial:X3BX026201 MÁY IN EPSON 5210 - QUẢNG CÁO ĐỒNG TÍN - Q2
FV4JM-3VCGB-7PK7X-K6YQV-CF4D7 KEY 5210

362) orE0eUdj3qfOpYN+Y5bNFL1sxPYAAAAAhwAAABgShRIVy64hZh7+/fvAMI8rP4y1AwAAAOYA
AACfAAAApQAAAO9wGORoZFejQUosAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAC06vNH
JPLFC5YcznEAAAAAAAAAADwWOwM=
Serial:X3C4020818  ANH XUÂN TRƯỜNG - BUÔN MA THUỘT
D3TT7-F6F9M-7TR3V-TPFW7-BXWVD

363) ZSuBUnQIuyqDx8IHAp4Eyf0iEZ4BAAAA0gAAAMm8X9S9u9mZQ1pn1ok8hexVpZ1kAAAAAFYA
AADtAAAA2wAAAO9wGORoZFejWRwqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAC06vNH
JPLFC5YcznEAAAAAAAAAAET7PgM=
Serial:X3C4020792  A XUÂN TRƯỜNG - BUÔN MA THUỘT
GTWFD-FXVD9-WKYKW-KGJJG-RQDX3

364) Serial:X3BX021905 key : FFFGT-KYQJC-Y33XT-968K8-PHHGQ MÁY IN EPSON C5210 ( CÔNG TY T & D HÀ NỘI )
Tt6qIxm8tOEHKO200aNRdO67IfYAAAAASgAAACJe1W9Z7CqjH68VOdjSjsz/cedNAAAAAAIA
AADGAAAA3AAAAO9wGORnxHFnGkMqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAC06vNH
JPLFC5YcznEAAAAAAAAAAORNOAM=
365) Key ; DJY66-VXP26-RW7VW-93XVR-MFQKK  Epson c5210 - ANH HUÂN - BÌNH DƯƠNG
Code: Fx3ALx+dpgSX0gfqhG0W7H3iA4kAAAAA5AAAACp45uhrB12ttlSQ6ujZwCHKSLV8AgAAAK0A
AAD0AAAAuAAAAO9wGORoJLUfOR40AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAC06vNH
JPLFC5YcznEAAAAAAAAAAADCNwM=
366) WF - C5290 
Serial:X3C8003728  KEY : CBDKT-8QJW4-GCPCH-TXKRG-FDPB6  ANH DÂN - BẠC LIÊU

ACTIVE : Hu+MoKxRbe9BoY65GbPOd+zQ/oEDAAAALgAAAHI2cTFhjD3GjfXkcqhKOGUtFV2gAQAAAMEA
AAAbAAAABQAAAO9wGORocGLPSEM0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAB34oPV
5PPuC5YcznEAAAAAAAAAAJQdYwM=
367) FB78H-7YGV2-GFKJG-4CQ7J-Q9TWV
Serial:X3BX027485  MÁY IN EPSON C5210 - CHÚ SÁU GƯƠNG LAI VUNG

bxKGf82o9wDHsiVDntU+p/UTVt4CAAAAAwAAADUcxvst0xIvezF/Qg1FnRTrj/FPAwAAAJEA
AAA/AAAAsgAAAO9wGORoNFfbGBshAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAB34oPV
5PPuC5YcznEAAAAAAAAAACyBVAM=
377) /SLOCeSHHCx2eepVoULTHTNKtWwDAAAAdQAAAPcMnmbfDfvNd54BImQymQ6eDTqMAAAAAIkA
AAASAAAANQAAAO9wGORoMLdDGU4kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAB34oPV
5PPuC5YcznEAAAAAAAAAALh3TgM=
Serial:X3BX028045 MÁY IN EPSON 5210 - VŨ
FCYYY-7MDYB-MTD3K-QQG4D-3CD68 KEY 5210

378) rsxQkXu5EJEejK8+S1iXkXQcAAYBAAAA7QAAAOTVnugCNIzAyYxOwnM1tRsDlOgnAwAAAOwA
AAA7AAAAdgAAAO9wGORoNFfbNjcjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAB34oPV
5PPuC5YcznEAAAAAAAAAAPylSgM=
Serial:X3BX027483 MÁY IN EPSON 5210 - CHỊ LỢI HẬU GIANG
C2JFB-36QTC-B33V2-CDMHF-BMK22 key 5210

379) F8YMR-WXCYH-3YFPM-37CMD-R7DPB
Serial:X3BX028556  MÁY IN EPSON C5210 - QUẢNG CÁO DUY LINH

RHmU148KOnJfOE0XrAKwv1cPA0oAAAAAxwAAAKqqI8plTntCaO9kM+wYiksZhJq6AwAAANUA
AADcAAAA3gAAAO9wGORoNFfbSkU2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAB34oPV
5PPuC5YcznEAAAAAAAAAAADRSQM=
380) FWVRC-2FYQD-87GF8-HKXPK-7DGQJ
Serial:X45Q105284  MÁY IN EPSON 7710 - A DANH TỈNH LỘ 10


380) Serial:X3BX032673 key: FFVY6-PCGY7-DMX67-KDPMG-T6DFH ( ANH HUY - LONG AN )
activecode: +Ia0Yypwt/uLLeq7b344//mpkPYBAAAA3QAAAP4jFdI23J1XQtR55YxaXX2xXnVMAAAAAOcA
AAClAAAApAAAAO9wGORoNFfbT0QuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACopVbO
ZPJyC5YcznEAAAAAAAAAANwtygI=

381) Serial:X45T049902  key: CT7TX-J9PTH-HGH86-RMQFF-4VC3K  MÁY IN EPSON 7710 - A THỨC IT THỦ ĐỨC
active:  KzB3r2pyswmn3zRHYixAgE3EKAUAAAAABAAAAMYI0ae30f+jErlKqirkWSwjsJkbAwAAAOAA
AADQAAAAqwAAACC6GBBAAIYQlwAVFgAKAERBhGeElgAS+f8GAD8nejsEAQAAAAAAAACopVbO
ZPJyC5YcznEAAAAAAAAAAJDjzQI=

382) C7VTF-CFC3B-GX2QM-QHBM4-XB42T
Serial:X45Q134010  MÁY IN EPSON 7710 - KHÁCH LÊ VĂN LƯƠNG, NHƠN ĐỨC, NHÀ BÈ

09Sqi5iFXnvwAP6HTgqx0TQ3yaUCAAAATQAAAKfZfAoNnCDFnCt1q/cAZLwkd/1dAwAAAKIA
AABHAAAAVAAAACC6GBBAAJL1AAACCgAvAMaJavislgAQ9f8UAKzFULSVAQAAAAAAAACopVbO
ZPJyC5YcznEAAAAAAAAAAJTPzQI=

383) Serial:X3BX027819 key : GG8QD-WJK3G-7YKHY-DVTY9-2V2QY  MÁY IN EPSON C5210 A DIỄN BẾN TRE
active: YADAR17KU945sduxeGoQp6wmILgAAAAAnAAAAJUD4lnL2egrduwyZmhsDSyVe56tAAAAADMA
AACdAAAAPgAAAO9wGORoMLdDVB8tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACopVbO
ZPJyC5YcznEAAAAAAAAAAGjH0wI=
384) Serial:X3BX028637 key : GRGQX-2HPHK-RHQV6-HQ83J-7RGFH  MÁY IN EPSON 5210 - ANH THÀNH CÔNG - BÌNH DƯƠNG
active : Zaqv19fx9Ko09OoZ5evbmwijcx4AAAAAmAAAAPQmCZOrkFDNtRB0HY4+/iWTOxs5AgAAABsA
AACcAAAATQAAAO9wGORoNFfbQhAiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACopVbO
ZPJyC5YcznEAAAAAAAAAAGjHzAI=
385) Key : FKHQD-HPPY2-4XPHM-H2HM4-8933R (c5210) MÁY IN EPSON C5210 ANH VŨ GIẤY - 0913992189
Code: wKIIKq88+KtYyR9oqbAUE7S2ku4BAAAAXAAAAGZdud9TNVwE3yGNXhS3QvCXiQZiAwAAAKUA
AAB8AAAACwAAAO9wGORoMLdDDjErAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACopVbO
ZPJyC5YcznEAAAAAAAAAACwhzQI=
386) Serial:X3BX032671  key :  BJ2P2-KC48M-DBP36-HTFH7-J7RQX MÁY IN EPSON C5210 - CHỊ TƯỜNG VI - LAGI
active: RXzlbrWkQqM5R9nCZPrD1X1Kq8IBAAAABAAAAKLtr7OQZXYxyTm54eYA1mFx4fYZAAAAADEA
AACxAAAA4QAAAO9wGORoNFfbUTIuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACopVbO
ZPJyC5YcznEAAAAAAAAAANzNyQI=
387) BH8M3-FRJ94-FTVRB-3JF2G-2PKCC
Serial:X3C8003706 MÁY IN EPSON C5290 - A TUẤN - LONG XUYÊN ( 20/05/2020)

VJWzof15AaDFFoor1t9FNjTBj0IDAAAASQAAAKBhSeeTw7agZAh5Bxs7p0MiMiP8AgAAAMUA
AAD6AAAA1QAAAO9wGORocGLPUU8rAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACopVbO
ZPJyC5YcznEAAAAAAAAAAEg9yQI=
388) EOGIviWTtk5nQz/cp7OsD+s58nIDAAAAuAAAAERqjOMmqSzSGg7UKIGdVcw/Y5WgAwAAACMA
AAAHAAAAFQAAAO9wGORnjHIfMhQzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACopVbO
ZPJyC5YcznEAAAAAAAAAALCX0QI=
DBRHX-R7HF9-QDMVG-VBXHG-T7Q7F
Serial:X3BX032113  MÁY IN EPSON C5210 - CÔNG TY NÓN ĐỒNG TÂM - BÌNH CHÁNH

389) fUbkDE79YHFidm0wiC2J3tFtQGsBAAAAVwAAAH25FupkXxPgOctN2BRVqRKkbNuSAgAAAGsA
AABvAAAAowAAAO9wGORoNFfbUxQuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACopVbO
ZPJyC5YcznEAAAAAAAAAAJSv0AI=
Serial:X3BX032583  MÁY IN EPSON 5210 - CHỊ MINH - Q2
CX3XY-483FK-W2FPY-XCP6H-KXB8B

390)Serial:X3B8062034   KEY : DGHHT-67C9Y-C3VFM-38GTX-TT2YD  MÁY IN EPSON WF 5790 - 34 NGUYỄN SƠN HÀ, Q3
ACTIVE : MXmLHh4twVDAGYjruy7ahN+yKwwDAAAAogAAABZ/e+CfKbbWcmF/BRF9lC2xvRqWAwAAAMAA
AACCAAAAbgAAACC6GBBAAPyTmAAKAwAjAMTkAuBMlQAQFQAhAOqRBBaeAQAAAAAAAACopVbO
ZPJyC5YcznEAAAAAAAAAAHQoyAI=
391)  Serial:X45Q125959 key : CYMKB-BKWWX-P6C9V-MMCB8-RPC32  MÁY IN EPSON WF-7710 - A TÚ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHÚ NHUẬN
active :  /ycyYr06jabUgyVkZscjIqGmsaIDAAAAvAAAAL3ue6m3uZvewcTUWYh/wD/xbqefAwAAABQA
AADXAAAAxgAAACC6GBBAANJUmAAW3v8pAGxq3KjulgAZ/f8lAIDLWr0bAQAAAAAAAACopVbO
ZPJyC5YcznEAAAAAAAAAALAXzQI=
392) Serial:X3C8005188 key : GYPC4-RDXD8-3TRRQ-KT7FX-3MGG4 MÁY IN EPSON WF-C5290  DNTN THIÊN LONG - TRÀ VINH
active : 8jq3mhvnynElmgDJLY0HtH9+CFEDAAAAoQAAAMiqi5MUoRnzmVwTHyXC+mBOug7/AgAAAIUA
AABDAAAAlQAAAO9wGORotPFXGVEiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACopVbO
ZPJyC5YcznEAAAAAAAAAAHRQ3gI=
393)  Serial:X3BX027507    key : GK7H4-YCFV2-2BBQJ-WVDXB-PXTX6  MÁY IN EPSON C5210 IN NHANH MINH HIẾU - BÌNH PHƯỚC
active : pjmCuERE8kMElBlATZcKeKn2icMAAAAAtgAAALaQoiS9RQmsSAgoTEh23name742AQAAAKUA
AAAaAAAAlAAAAO9wGORoDBeDGUEsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACopVbO
ZPJyC5YcznEAAAAAAAAAAGyzyQI=
394) FBBY3-T2VWD-JBJM3-3C8F2-6XXG8
Serial:X45Q105245  MÁY IN EPSON 7710 SƠN KHA

ei6Gk3Tu7ArxKTl4lt9HnppLYEsDAAAA2gAAAI7E9PVdR0AdpLiWMrb4VPeKtOAjAwAAALAA
AABiAAAArwAAACC6GBBAANBElgAFFQBMAPkrM4jqlgAUDwAFAJjDM3J0AQAAAAAAAACopVbO
ZPJyC5YcznEAAAAAAAAAAJRPzgI=
395) 4xyjMABK9Qa2Obb3tgDq6sxcJRMDAAAARgAAAHxjiSGMkDbFk/0tNQK9F9OLXbWtAAAAAF0A
AABPAAAA8AAAACC6GBAAACNxYkIJABQANBMGF5ipkAAU+P8gAEk7OScVAQAAAAAAAACopVbO
ZPJyC5YcznEAAAAAAAAAALgP1QI=
Serial:X45Q008775  MÁY IN EPSON WF-7710 CHỊ HÀ NGUYỄN HỮU THỌ, Q7
BQ322-XD4D8-9CRKM-C6BDG-HF6M4

396) DX9RY-H9TP2-TYK6C-7RWQF-62BJ6
Serial:X3BX032733  MÁY IN EPSON WORKFORCE 5210 MÁY IN CƯỜNG TRÁNG

bPgVLi+IiRiAIYzrMZhEFdBbA3ADAAAAyAAAAB1gHenAQg9gciTE6ssctBJSc4gYAQAAAIwA
AADVAAAAWQAAAO9wGORoNFfbSjEqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACopVbO
ZPJyC5YcznEAAAAAAAAAAJxWzAI=
397 ) CMV7B-FTWTR-3QTCP-BM2QM-KR9GQ
Serial:X3BX027489 MÁY IN EPSON 5210 - CHỊ HIỀN VŨNG TÀU

e2aBWSLwTrJUrDx6wXvxhQuGlOwDAAAATgAAAHq/fWjaKCTqsLDT8CZBXQQSZgCQAQAAAFcA
AACfAAAAtgAAAO9wGORoNFfbOAshAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAEni9eGw8bMM
zaEWBQAAAAAAAAAAwMWmAmAAAAA=
397) B5Hz2BV1FcmTljnPTFi+XlA1dmIBAAAAxgAAAHFFS4xcMVKF8ekN3ix/SvPLymQaAAAAAOMA
AAANAAAAZgAAAO9wGORotPFXJh84AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAEni9eGw8bMM
zaEWBQAAAAAAAAAAjAyaAmAAAAA=
Serial:X3C8005172  MÁY IN EPSON C5290 - VI TÍNH LÊ CÔNG, AN GIANG
FRKWR-TWVV6-XFD4M-TJWW6-CM86W 

398) QyuRIlkpYL+cF1OXh1gapGM9MLsAAAAAYAAAACVikqkL+nMVjP/u/zmp5CQLpEmLAAAAAL4A
AACrAAAAmQAAAO9wGORoJLUfDi4zAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAEni9eGw8bMM
zaEWBQAAAAAAAAAAtAOdAmAAAAA=
Serial:X3BX026270  MÁY IN EPSON C5210 CHỊ HIẾN VŨNG TÀU
CFBJ6-W7FH6-3JYBH-WKG3H-97B6M

399) hPliBog/BgE98lcbvwD7e2vwcooCAAAAdwAAABhOVUKB8JsMMj2Qh2Hn3MT9WSotAwAAAEwA
AACeAAAA3AAAAO9wGORoJLUfNSU4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAEni9eGw8bMM
zaEWBQAAAAAAAAAArOGqAmAAAAA=
Serial:X3BX025866 MÁY IN EPSON WF-5210 ANH GIANG - NGUYỄN VĂN CÔNG, GÒ VẤP
FQX4X-V9DT8-PX2TP-T8R4R-HG6FB  KEY 5210

400) TmYo94iV0g9OKIDqodRJZXlUG0wAAAAAugAAAPTLrk7YSFaMyPMETeZAuwabh3UQAgAAAKIA
AAANAAAAqgAAAO9wGORoMLdDQy0tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAEni9eGw8bMM
zaEWBQAAAAAAAAAAWF2fAmAAAAA=
Serial:X3BX027813 MÁY IN EPSON WF-C5210 - IN THIỆN PHÚ TÂY NINH
B78Y8-MJVG8-XDC48-CFJP4-79GFH c5210

401) Serial:X3C8004843  key :    FJWMX-HX2G4-XGMKM-V8QPX-WVBQQ MÁY IN EPSON WF 5290 - LONG Q6
active : e/KC6ReY1yUSPAcSKnAp+xQnj2cDAAAAfgAAAF4gokTIZcz2b7y4vYi8oWcuJWJVAwAAABoA
AABmAAAAbQAAAO9wGORotPFXWxgjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAEni9eGw8bMM
zaEWBQAAAAAAAAAAOGSaAmAAAAA=
402) Serial:X3BX025844  key: GVH27-4WDF7-Q4V94-6T9P6-TTKQ7   MÁY IN EPSON 5210 = ANH CƯỜNG - CẦN THƠ
active : 8r/sKBVMlB0U321Bs+BlV/2wA+0CAAAAQQAAAIfIcA7ROMNcBeLeBqzCg7CMar47AQAAAPkA
AAAkAAAAhgAAAO9wGORoJLUfWz8uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAEni9eGw8bMM
zaEWBQAAAAAAAAAArOmkAmAAAAA=
403) z0mMoIKsQRaImN8xS57sAcTS/EcAAAAAcwAAACpNYKBl9syIuVaRKUZGq5azrwxCAgAAAOAA
AAB7AAAAbwAAAO9wGORnjHIfF1IvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAEni9eGw8bMM
zaEWBQAAAAAAAAAAIMCgAmAAAAA=
Serial:X3BX032138
BJ7JJ-XTRW7-M2G4R-QXCKD-GRXFF 
epson c5210 - GIẤY IN CHỢ LỚN

404) PrBWdT9e04a52YPF52TxgB/gpwoBAAAAXQAAAN9Ns58nfLEqtFPEMj6ilkd1FKuPAwAAAJMA
AAAqAAAAvQAAAO9wGORocGLPTxcjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAEni9eGw8bMM
zaEWBQAAAAAAAAAAdIybAmAAAAA=
Serial:X3C8003664  MÁY IN EPSON 5290 - 34 NGUYỄN SƠN HÀ,Q3
GCBTK-F988C-M287W-4MRBY-M37RF KEY 5290

405) yLZo2bx3+2ZUG5LGYHLLpKIX4PIBAAAAJwAAAGP5P4aw0VAwXhG8mua+LCfLGeEIAgAAADwA
AABgAAAA9AAAAO9wGORoNFfbRFMjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAEni9eGw8bMM
zaEWBQAAAAAAAAAArGKgAmAAAAA=
Serial:X3BX028001 MÁY IN EPSON WF-5210 - QUANG ĐẮC, ĐỒNG NAI
FC4MJ-B2TKW-CQ9B2-RYGV6-HCG9M KEY 5210

406) gq2R7qzhmE0l2rdSUg0x7hXr7VIBAAAARgAAAKgI8PdZnJPV8TwByWmQKasFYTueAAAAAAgA
AACvAAAAjwAAAO9wGORoJLUfWEo3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAEni9eGw8bMM
zaEWBQAAAAAAAAAA2OieAmAAAAA=
Serial:X3BX025898  MÁY IN EPSON WF-C5210 NGÔ TRỌNG TRÍ - CHÂU THÀNH TIỀN GIANG
C7K7R-7JDHP-D3DVQ-36869-8Q4PV  key 5210

407) Serial:X45Q128540 key : DVF2Y-RCRTR-YB8X9-9Y443-MTGBC  MÁY IN EPSON WF-7710 ANH TUẤN ĐẾN MUA
active: kQBuhrSYpqa3gbp6D9vY4YQdNw0CAAAAFAAAACMV8i0Wq1DSUD1H4thG+GvZBJWqAQAAAHAA
AAA7AAAARwAAACC6GBBAAKBymAAE+P8VANQA21k3lwAW/v8qAP92mGRUAgIAAEni9eGw8bMM
zaEWBQAAAAAAAAAArFujAmAAAAA=
408) MHyBcDNMLpgPn63865tdkMzJ+DgDAAAAFwAAAHZr/ULGHqVTOW9t7B8ZVSZ/5tO/AAAAADcA
AAD0AAAAhQAAAO9wGORnjHIfKDg2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAEni9eGw8bMM
zaEWBQAAAAAAAAAAOGSbAmAAAAA=
Serial:X3BX032027
GYYDY-88F8C-4Y83X-RWVB9-BCPP7  MÁY IN EPSON 5210 - MỰC IN BẢO DUY

409) deVei4XeE9xogXmO+s3ESBHqojMBAAAAkQAAANvuy+RXFLdO42MCKE6MRQu8CN5LAwAAAI4A
AABRAAAAEwAAAO9wGORoJLUfXkA0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAEni9eGw8bMM
zaEWBQAAAAAAAAAAcNOdAmAAAAA=
Serial:X3BX026214  MÁY IN EPSON WF-C5210 , CHỊ MUỘI - SÓC TRĂNG
GQY2H-FCWH4-P2GCV-J24DF-9H82D  

410 )  rigK27M3E+wFX2fO/VTBNqc0L5UBAAAAkAAAANTu93o183oQH0/6LrMX+v4HyDhpAAAAAMsA
AAChAAAAbAAAAO9wGORnfDHjSBMlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAEni9eGw8bMM
zaEWBQAAAAAAAAAAKAKkAmAAAAA=
Serial:X3BX018583 MÁY IN EPSON WF-C5210 - CHỊ NHI - QUẢNG TRỊ
DQ9WY-MKYK9-MRD26-RDCQY-43P94 

411) QjW+hhzADlryuDHMV8bNXRNdQxIDAAAAAwAAAF5HuBYjc4ojwhwYZAVEV4qI7kuFAgAAAK4A
AABUAAAAIgAAAO9wGORoJLUfV0IzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAEwb8gI=
Serial:X3BX025840  MÁY IN EPSON WF-5210 - CTY MÁY NÓN ĐỒNG TÂM, BÌNH CHÁNH
FDKFP-BCF6C-FH34R-DVFK6-BDBXP KEY 5210

412) @Máy In Long Cường Phát yUcvKC42nRVwvkYb4x+amwu5V/UDAAAAvQAAANPN0MQncj7RXZq60P941x5eX65uAwAAAB8A
AABLAAAALQAAAO9wGORoENHDJjM5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAKw27wI=
Serial:X3BX021390  MÁY IN EPSON 5210 - SƠN KHA
B6T9P-4D47J-2M8BB-H3F68-HGM8R  key 5210

413) V4lwDcwpbujRldEw/T2yiAGoDMcBAAAAdwAAAMOfrIyWBK2PDWg/UlQtGFGEl6g8AgAAADoA
AAAIAAAAsAAAAO9wGORnlNGTXDckAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAEzb9AI=
Serial:X3BX018592  MÁY IN SƠN KHA EPSON 5210
B9CTK-26K4W-4K8TH-K3DWT-FH3T4 key 5210
414) 
EPSON C5210 
SERI : X3BX 011224   A PHƯƠNG - TÂN PHÚ, ĐỒNG NAI
KEY: CHCDK-R6BGK-3MCTY-VD4KK-JBT2B

CODE: i5QGggLCWEmivcB6DW8S7xQrOmwCAAAAwwAAAGeqi6dYd6xsvC3pvGXX+SX7NC7ZAgAAAOEA
AACqAAAA5gAAAO9wGORnjHIfQko5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAANzt8AI=
415) FVP73-H9Y9F-FYDTC-2MVQQ-M9PR7
Serial:X3BX018575  MÁY IN EPSON 5210 - A CƯƠNG - 20/28/20 HỒ ĐẮC DI

lB5KPxaclYlIsfIAL3fPrimra3MDAAAAeAAAAMwJvndrgOxGD6NtU1qtwlhsxXQuAAAAACEA
AAArAAAAPQAAAO9wGORnlNGTVSIlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAFic+AI=
416) Serial:X3BX018610   key : GCQMK-GBG4P-44Y23-2T83G-KQH2D MÁY IN EPSON WF-5210 - CHÚ TUẤN - THỦ THỬA, LONG AN
active : GtP46IlX70NCtToAOjQ06yI/xVICAAAAxgAAAOMwUNr6NPC3Zrc0kAB/gVQdcc29AgAAAJkA
AABKAAAAjwAAAO9wGORnfDHjKxUmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAAyV7AI=
417) EgW8a8VpbK9CbG18j919xAxeMz0BAAAAZgAAABQvUzv+PQwA6xjIC+sPpjpnQw2WAQAAADIA
AABgAAAARAAAAO9wGORnlNGTDyAnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAJDm7AI=
Serial:X3BX018581  MÁY IN EPSON 5210 , A THUẬN - BẾN TRE
DWQ6K-BJG6R-468DQ-6V9PW-CBCTB 
Key 5210

418) Epson c5210
Serial:X3BX018714  MÁY IN EPSON WF-5210 NGÔ THANH DUY - CHÂU THÀNH, TIỀN GIANG
Key : D93R4-TDT7R-JDKKJ-T93Y2-JMMTH

Code : gBBTnV+
+BSLcz4uo/wbIPHkETCwDAAAATAAAANm1l7UbiihHOdDgJS9qkeSJffM4AwAAABwA
AACTAAAACQAAAO9wGORnlNGTPiMqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAACwB9gI=
419) QkkR2NY1qGrz3n9z0vTWSO3uLRQBAAAA7AAAAO3EINhVln/vMgoDMzOcIrcDK6l6AwAAAKwA
AABpAAAAmQAAAO9wGORoENHDKio1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAADhK+AI=
Serial:X3BX021385  MÁY IN EPSON WF-5210 , A MINH ĐỒNG NAI
DVVPC-7DTF8-QYRCW-TW9XG-32YXX  

420) QGqoEICa1+A6jUxrQDHHNJOnjcUDAAAAWgAAAIIr19Lmd2ljoBydMU1aqe7IOTN7AgAAAAIA
AAAlAAAAQwAAAO9wGORoENHDSBo0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAACx7gI=
Serial:X3BX021520  MÁY IN EPSON 5210 - IN LÊ GIA, BÌNH DƯƠNG
F6K72-HF38H-KBWKH-2Y7CW-4378H  

421) Serial:X3BX018584  KEY : FX8KW-6FJTT-FP42H-TYT6H-RCTP2  MÁY IN EPSON 5210, QUẢNG CÁO NGUYỄN ĐỨC - ĐAK NÔNG
ACTIVE : Rlql/qWlaHWCr2f6EyF4EtO07EwCAAAAFQAAAKehcHB/FKpNsyLyNiq5Cyxli8fPAQAAAJgA
AAAsAAAAXgAAAO9wGORnfDHjNSsrAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAEhr7wI=
422) Serial:X45Q132503   key : D7PVH-K79JT-2XWTY-VQWC6-X32MM   MÁY IN EPSON WF-7710, A NGUYÊN PHOTO - 139/21 TÂN SƠN NHÌ
active : vwecUxqmYnnIdvCl0rQW8fe6NUEAAAAAewAAAO5CnPI3aKtO33Af842Wuw23wT+tAwAAAO4A
AABzAAAAywAAACC6GBBAAB5VDEcCCQApAOxpRwxVlwAPDQAmANR3ynYKAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAAAMAgM=
423) Serial:X45Q132338      key : CMTVG-RTPXT-XG29B-49MTQ-BKXVD MÁY IN EPSON WF-7710 A NGUYÊN - 139/21 TÂN SƠN NHÌ
active: 1m22jUyJsdZ2G66xHPByhrBis20DAAAA2wAAAJguji6UxhtgiZhY5PkzaV7YzgbKAwAAABMA
AACSAAAAZgAAACC6GBBAAB4esUgJ9v8aAKgFSLEemAAPDwALAE+vvBmqAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAEwI8wI=
424) @Máy In Long Cường Phát CRoaDTF0R1AtWPY0WcPRihdQbroBAAAAsgAAAMCiSkuFpg/5p7kd2TQt6uxq6d30AwAAAIUA
AABXAAAACQAAACC6GBBAAC7p1k8CIwAkANrQT9bplgAMCwAYAJB8UJdGAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAABhD8wI=
Serial:X45Q132545
FVKQX-46CHC-4CVPJ-H8YBT-XPF4H
epson WF 7710 A NGUYÊN - 139/21 TÂN SƠN NHÌ
425) 
QyXXBazubOtOqQOdKJNTqdoSXV8DAAAAjAAAAAWFIe721w8G9Lc05NSxeif+3M28AAAAAPsA
AADGAAAAgAAAACC6GBBAAGCkAQAS4P8kADGDgMDmlgADBgAGAGrxTwPHAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAKhX9wI=
Serial:X45Q132549   MÁY IN EPSON WF-7710, ANH NGUYÊN 139/21 TÂN SƠN NHÌ
D7D3D-R8T34-J46YD-27JH6-D467D
426) 
 W22IH19DiyaCnEH9iCQh5eZmeg4DAAAAxwAAANVhp8RUXoRfO9uFcxYGNnasJMCGAQAAAKIA
AAAOAAAAUAAAACC6GBBAAJY8AAASBgAyAE9lRC0ImAADCAAFAKaEvN/YAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAALDx+wI=
Serial:X45Q132493  MÁY IN EPSON WF-7710 ANH NGUYÊN 139/21 TÂN SƠN NHÌ
BF8JP-PQ4MD-KHTKW-V6YX7-43KXR 

427)  Serial:X2CD011447  key : C3WQM-MGQP7-C24PG-GCDXB-G82GD  MÁY IN EPSON XP340 - KHÁCH LAM HE THONG MUC
active: EZZ9l0dV0bu31TDRt9lzGWs3Sm4DAAAAgAAAADynd4HwZZrbYqNQMI5F3JkCIMzjAQAAAPEA
AABrAAAAwgAAAO9wF99ngCKLUmEmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAJCj9wI=
428) Serial:X3BX029554  key : BVXJX-2KVYF-DJGYX-DYBMB-XHYPX MÁY IN EPSON 5210 CHỊ HIẾU - QUẢNG NAM
active : V5kzZ0u/ZFIxUlY8KrnYLwNDWJEDAAAAJAAAAFRzso4PjPHKsnGMl+D9Dxg8/4LEAgAAALcA
AADCAAAAUAAAAO9wGORoNFfbFxIhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAGiT9QI=
429) 2f2cHXTXV6PLss4FLRxxTv55jQwAAAAA3AAAAHPDxaHVI+IYbYlMBTxkRmAVI6QoAwAAAHwA
AADdAAAANgAAAO9wGORoNFfbSiAqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAACjh9gI=
Serial:X3BX032650  MÁY IN EPSON 5210 - A VINH LONG KHÁNH
GB36G-M69W4-47H3P-BHCGM-CHTR9

430) Serial:X3BX032605 key : FXGP8-CJPGJ-M2J67-X7QY6-8P9JG MÁY IN EPSON 5210 - PHOTO PHƯƠNG - Q1
 active : TaXAT7gYszSnFESqNT9t0r/9NqkBAAAAuAAAANzdFAci0qpxEWUFrIR7aRPhl9iKAAAAAGgA
AAAJAAAAeAAAAO9wGORoNFfbVUMvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAJQP8wI=
431) Serial:X3BX032680 key: G2VYX-XRYR6-BQRDV-QP3Q6-228X8 MÁY IN EPSON 5210 - PHOTO PHƯƠNG , CMT8,Q1
active : G1+hauLPdR0DJAvRbVWBoUKADLYCAAAAHwAAAETGV6noQFiKmhf+mehmQGJy/EEZAQAAAAwA
AADYAAAAUgAAAO9wGORoNFfbSj4qAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAADCD+gI=
432) seri  : X3BX028025 key DMVDK-M99XC-MGJ6X-3RVQW-HR7PR key 5210  TRÂM NGUYỆN - Q12
433) Serial:X3BX030958 key : FPVD2-WYXT8-7Y4V9-B6CQF-KPG6P  CHỊ HÀ - LONG AN
active: SlIk2ETJDWK/Ha+EzOMF+n6aCEkCAAAAwQAAAHMs+HJ+vZs9+f63xjMRXELtnQbVAAAAABAA
AADKAAAA3QAAAO9wGORoNFfbFR8qAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAANwN8gI=
434) Serial:X45Q132447 key : FWYD7-FBJHY-WFVJX-JDJVH-6FBVK  MÁY IN EPSON WF-7710 - ANH HÀ , BÌNH DƯƠNG
active : VWZvNB07eNAqYvwcXXqFC2zAuNIAAAAA/QAAADtTZGtexwgDdomqWnXOMezBqgsHAgAAAA0A
AAAvAAAABgAAACC6GBBAAC58c08CIQAjAMnUT3N8lgAMBwAEAJB8ULonAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAHzG7AI=
435) Serial:X3BC002028 key : C4F2G-M296H-QDT4C-4G7X7-2K9YG  MÁY IN EPSON 5790 ANH KHẢI - KỸ THUẬT
active : RBetqXxmpmMno/8JAqKa/B28nJgDAAAALwAAAPYVfQYYOo9qT421A4DXBN9Ev/F4AwAAAFsA
AABVAAAA+QAAACC6GBBAAOJxkwACBQADAOW0NIzSlQAOAQAnALsu0BaeAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAACzh9gI=
436) WGaPsemLgbw6qEBQMJwMuXki/NQAAAAAlAAAAFXeCJmF5MDf+iH4mzZ/lLXvBhD6AQAAAJgA
AADjAAAAAwAAAO9wGORoNFfbWD03AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAANiU9gI=
Serial:X3BX030882  TRẦN HỮU PHƯỚC - BẢO LỘC
FFM9Q-YJQ9R-CDKGM-YP3JB-8W4TH

437) aLU9RMrgUolFI8FEPDUETPCCn+0DAAAA6wAAAHOTWC1KB5oUDJD3DosPqs1oDDFhAgAAAGkA
AAADAAAASwAAACC6GBBAAC4afFAHCAAgAK6dUHwalgADCwAHADj4T9H7AQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAANwN7wI=
Serial:X45Q132423  MÁY IN EPSON WF-7710 - MẠNH PHÁT COMPUTER
CBC27-6PWKM-PWHGC-MBYP2-8MDM3

438) Serial:X3BX011305  key : F3R8D-XWC67-TJ8R2-V9B34-BWFMD  MÁY IN EPSON c5210 - ANH THỌ 160 NGUYỄN THÁI BÌNH, TÂN BÌNH
active : 4hReQHE46dq+UrDiDOGHxj3pWZoDAAAAuAAAAEykO+SYmRZkBywssUSQzDMcx31gAAAAAO8A
AAB7AAAAOAAAAO9wGORnjHIfXzYuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAFwT8wI=
439) Serial:X3C4020783  key : BVJW3-4KWG8-C8DC4-J9XMH-J7VPW  máy in EPSON C5210 MÁY IN CƯỜNG TRÁNG - BÌNH DƯƠNG
active :f8qPNofGKgHSzcETkUqB1dH4/f0AAAAAngAAAKnR8fiPkVT46MaTutF+Ixld4vHZAQAAAA0A
AAA3AAAAbAAAAO9wGORoUDeHJVU5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAGhn9wI=
440) qPr9jdySuv3CVuvEy0PyaWF1j4sDAAAAUgAAAHohVxRCxwLowuBoaquyLQVVfXhEAQAAACgA
AACKAAAA2wAAAO9wGORoNFfbJyA5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAABx+AI=
Serial:X3BX032626  MÁY IN EPSON 5210 A CƯỜNG BÌNH TÂN
DK7YM-X8W6C-68FY6-679V9-PYXX8 KEY 5210

441) Y/vvNBXRralcARaCqFths1t9oAkCAAAAugAAAADCIPRcESBR4ClK3Hyfe5yd3vgdAwAAAIUA
AAATAAAAZAAAAO9wGORoNFfbT00uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAFwq+AI=
Serial:X3BX030813  MÁY IN EPSON WF-5210, MUC IN BAO DUY
BX4KG-MWV3Q-HGXTD-3J23M-8Q79Y 

442) 7WO5TqIQAOCdo1uOBDspaWYmvzkBAAAAywAAAK8UkIGvkm3HgbzCNLd+/KJjVWcnAQAAAPIA
AADUAAAAsQAAAO9wGORoMLdDHEohAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAJjy+QI=
Serial:X3BX028022  MÁY IN EPSON WF-5210, CHỊ NGA NGUYỄN ĐỨC
FQ42T-HTRCP-HQR4R-M24G4-R493K

443) mB1zLRSZyDzVVU2znJX8nJh0uFYDAAAAtAAAAMnjX95Nz45Rw9NSxSpSAh2HmGAxAAAAAIkA
AACLAAAA0gAAAO9wGORnjHIfPzwuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAHAV/QI=
Serial:X3BX032142  MÁY IN EPSON 5210 - IN THIỆN PHÚ, TÂY NINH
GKXJ7-C7CV2-4PTR8-MWVJX-F3F2D 

444) qAN4XIedpT0x3zAZewRcwIqWDeoAAAAApwAAALMgnbcESN4mvnUvdKXECEfl0LNTAAAAANcA
AACbAAAAvAAAACC6GBBAAB7KwUcE8P8mALibR8HKlwAD8P8VAOSppT0UAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAKwW+QI=
Serial:X45Q131802  MÁY IN EPSON WF7710 - MÁY IN SƠN KHA
FY73V-3TR84-MB99F-RBRHJ-W3H7B

445) WE0KgQ8Fzagt6+pd3uHnAyn4w+cAAAAAswAAAD+gQh/oPTec/CeabSA2PjBdr/HFAwAAAH4A
AAAHAAAA1AAAACC6GBBAAC48LU8C9P8GANLLTy08lgAX+v8iACJuUAsdAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAADTa7gI=
Serial:X45Q132684  MÁY IN EPSON WF-7710 ANH KHÁNH 199 TÂN HÒA ĐÔNG
CBJDT-RJ9YR-QTPGK-H7QX7-3B3KD 

446) SWkhzqC0imivwfz49MA2NPUvsj0BAAAATAAAAHANKBv/y5rpTGGbBXaJJjwwb0VQAwAAAMkA
AACtAAAAoAAAACC6GBBAAJL1AAAM5f8lACSTbpd7lwAU+f8hADiQymFAAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAGTT9QI=
Serial:X45Q132567  MÁU IN EPSON WF-7710 ANH SÁNG - VĨNH LỘC B
GXC8V-G2BJG-V8RDX-49C27-TKQPW 

447) C5210
Key: CVMD6-9K667-2XQPM-HXGP7-2JH7W
Code: PncjK6ejQMKzHsm2B4jdif7hKrYAAAAAjQAAAJB0G/nmJLoVnItyGgNFqXmOqFEAAgAAACYA
AABAAAAAPwAAAO9wGORnfDHjLC8sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAJTv7wI=
Serial:X3BX031922  MÁY IN EPSON 5210 - HUỲNH THANH DUY - HẬU GIANG

448) 
Serial:X3BX026287 MÁY IN EPSON WF-5210 , A KHANH 630 THỐNG NHẤT, GÒ VẤP
Key : GG783-7GGTV-MGCQX-HWYGQ-T7BRT

Code: Tu5rEyMEROrKF4CSULQoNw6aHfcDAAAAowAAAJZuBV9B6DNKqFACcKY+bUR8VwtoAQAAAN0A
AADXAAAAhQAAAO9wGORoJLUfWD83AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAKjX9AI=
449) 
FJJF2-H388Y-TK3GR-J8BF3-Y9YQV
Serial:X3BX032388  IN KIM YẾN - BÌNH DƯƠNG

9eESpbQlmdYe3BcJnFpDis85aXMDAAAAOgAAANs6ndX5wKg3p/gaA5B/6kQo/SPdAgAAAJgA
AAAyAAAAiQAAAO9wGORoNFfbJ1o5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAIPddw
xPJ7C5YcWnEAAAAAAAAAAEhi9gI=
450) FlnQG77eX6ok+xnsZYQB18NFeIcAAAAAvgAAAPiBUcK/FYDskk9s7dWkJ29BN3/3AwAAADUA
AABXAAAAHgAAAO9wGORoNFfbPDwhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAkV0L1
5PXSC5YcWnEAAAAAAAAAAHywbAM=
Serial:X3BX029748 MÁY IN EPSON WF5210 - CHỊ PHẠM THỊ QUỲNH GIAO - QUẢNG TRỊ
GGDKF-2QVJ2-BHTBC-GHTJF-DQPFM 

451) 
Serial:X3BX030992  MÁY IN EPSON WF -C5210 , A HÙNG 0903932938
exlHHRMRYuoBVg5AKipZsjkCdr0CAAAAPAAAAJDDoZgIepfzTsUe5fnsNVJswG35AgAAAOgA
AAD6AAAACQAAAO9wGORoQEDnIEopAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAkV0L1
5PXSC5YcWnEAAAAAAAAAAKwgbQM=
452) Serial:X3BX029353  MÁY IN EPSON WF C5210 - PHOTOCOPY HOA HỒNG - LÀO CAI
KEY C5210: GXJWM-CR4B6-TP3FJ-PMK7Q-B2R3Q

CODE: mSChV9ckRmusz8AEcyC4U3KVG7IDAAAAogAAABcdd/TSeNl3I6uJ4ah8PluYBFe9AwAAAK4A
AAANAAAAHwAAAO9wGORoMLdDSFM5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAkV0L1
5PXSC5YcWnEAAAAAAAAAAJyjawM=
453) stR2DAdMrZjkgv1iUlEcJqAodvgDAAAABwAAAE2WRHmpV4osKMVMJacRuH93OXDrAQAAAJ8A
AABKAAAAfQAAAO9wGORoNFfbTBwoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAkV0L1
5PXSC5YcWnEAAAAAAAAAALyTbAM=
Serial:X3BX032423  MÁY IN EPSON 5210 - SUNY BUÔN MA THUỘT
BPMG4-WXKTC-4VPGW-T2P69-48QY2

454) 2eo3bz+Vm89ipLu2/7JpTqJruWACAAAAjgAAACMsiFCudEmtKUrxNTBrQLd+W2Y8AQAAAJ4A
AACMAAAAQAAAAO9wGORniHaXIjUoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAkV0L1
5PXSC5YcWnEAAAAAAAAAACjBbAM=
Serial:X3BX031825  MÁY IN EPSON C5210 - SUNY BUÔN MA THUỘT
DGCVC-8D364-D79Q9-VH8WF-V88K4

455) EDW6UvKCieIM30GsgR2C/zzrlDQAAAAAmwAAAOouDmEwWZshe23lsml2cFJoEKR7AgAAAIkA
AACyAAAAagAAAO9wGORoQEDnTiMpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAkV0L1
5PXSC5YcWnEAAAAAAAAAAOj7bAM=
Serial:X3BX031351 MÁY IN EPSON WF C5210 - ANH TUẤN LONG XUYÊN
DYWQX-BWRHK-2QYB2-PTM37-CH938 

456) GKw98FYzipzeNEmrroeygKPGj10CAAAACQAAAFBgqkTxoI3giXgf2U2UWH94r2jIAgAAAFoA
AABEAAAAqwAAAO9wGORoQEDnLxwpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABWXOog
1PcCC5YcWnEAAAAAAAAAACxBRAI=
Serial:X3BX031366 MÁY IN EPSON WORKFORCE PRO C5210 - IN TOÀN MỸ BẢO LỘC
C9QBV-7YQHR-XW9GB-3FWBC-KKJBQ

457) CVRD2-V6RHF-72WXG-TW4BB-68C74  
Serial:X3BX032426  MÁY IN EPSON 5210 ANH RÔ

AXF4Yw8Amk7SW0ZnhSu850VUPZgDAAAAlAAAABkM7hJsLrFE17d2msaYxbdBrPCeAwAAAEAA
AABbAAAA4gAAAO9wGORoNFfbWk4vAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACICAkL
1PYSDJYcFXEAAAAAAAAAAODgSgI=
458) woTxGSP7hZHnJbddt7PsOEnKaJQCAAAApAAAAJqJtTAZq9dyI8VjBCbTusc0vgcjAQAAAMcA
AACSAAAAigAAAO9wGORoNFfbK0syAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACICAkL
1PYSDJYcFXEAAAAAAAAAADAFTgI=
Serial:X3BX032434  MÁY IN EPSON WF-C5210 - A LÊ THẠCH, ĐỨC LINH, BÌNH THUẬN
BPHVM-4QXDC-7MY6R-FJVY7-JQYRC  

459) BQfv38kxrzhP9vOnInRQCdoee9MCAAAA8wAAAJdpIS7wppAoc7s+/itgXkOBFVfmAwAAABcA
AAANAAAA6wAAAO9wGORoNFfbFx8qAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACICAkL
1PYSDJYcFXEAAAAAAAAAABQ5TAI=
Serial:X3BX030509  EPSON WF-5210 MỰC IN BẢO DUY
GG4HP-G4D6D-M6Y89-YHFP8-4X4TX

460) +0LsybCpdqULBq20TgfhS7IiG2wAAAAAfAAAACtFYdf4LeEY4Fw/B9zxhvXXhbXaAQAAAK8A
AAAHAAAAwQAAAO9wGORoNFfbGCoyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACICAkL
1PYSDJYcFXEAAAAAAAAAAKAyTgI=
Serial:X3BX032382  MÁY IN EPSON 5210 MỰC IN BẢO DUY
FQMTB-VKVPT-9YRMT-Y9VWC-F37KX

461) Serial:X45T036455    CB6VJ-PWY8K-96FM7-RVT2C-G4CBK  MÁY IN EPSON 7710 - CÔNG TY THÉP TRANG TRUNG AN Q7, MÁY MỰC ZIN UPDATE 
active:   OI/8AJREG7xQc/Jk0yWnL9A1/oEDAAAA/gAAAKtUkVVO++9cskaFX0AauXJFXB4MAQAAADgA

AABGAAAAcAAAACC6GBBAAG4ulgABIAAfAKHqNPHXlgAHAwArAIv7JA1DAQAAAAAAAACICAkL
1PYSDJYcFXEAAAAAAAAAAMiuUAI=
462) 1tc1euTghyGoGe9o/g3Bimc2R68AAAAAiwAAAIRIOCty97bThkYNjKN88nlNiABUAwAAAC4A
AAA9AAAALwAAAO9wGORoQEDnLDYpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACICAkL
1PYSDJYcFXEAAAAAAAAAAKQrSgI=
Serial:X3BX029550  MÁY IN EPSON WF-5210 - ĐOÀN MINH TRÍ - VĨNH CỬU ĐỒNG NAI
F427F-99K2T-7TDXM-RC4DQ-XKKMD

463) /LyDuWBdyLDxV+mdFSiV3qBHd+MBAAAAhwAAAPqXvlLwO/ensFS/A7F1qZHTFgPTAQAAAH4A
AAC6AAAAfwAAAO9wGORoNFfbJxc5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACICAkL
1PYSDJYcFXEAAAAAAAAAAFghUQI=
Serial:X3BX032393 TRẦN ĐÌNH MI SỬ - VỊ THANH, HẬU GIANG
FCQP8-G64TH-BBY9W-G4QX6-XRY24 

464) Serial:X3BX032412            GMC6P-PGCJH-46RCM-Q8J7Y-CWF9R  MÁY IN EPSON C5210 - MÁY IN ĐẠI THÀNH, BỬU
active :     7fBCqVO9a7sk06ZiUuAZqcg/tMgBAAAA0gAAAFJNFuj6DZL6JVTSNyko3l6sekhoAAAAAD4A
AABtAAAANAAAAO9wGORoNFfbRTIqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACICAkL
1PYSDJYcFXEAAAAAAAAAAMguTgI=
465 ) B6StxrgbsiyxBZfelueDfctbkrcAAAAAQgAAAKGp2RNKo97FODdIeM7etb5E7bvsAwAAAE4A
AACuAAAAFwAAAO9wGORniHaXJTAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAA5FkXA2AAAAA=
Serial:X3BX031805  MÁY IN EPSON 5210 - PHOTO THẮNG PHÁT, TÂN SƠN NHÌ
C4QKR-RCHMG-V7B4F-8FWV8-79323  KEY 5210

466) BHH2X-YRGR2-3PYT9-PBJY3-D24P6
Serial:X3BX032411  MÁY IN EPSON C5210 - CÔNG TY M.F.C NAM VIỆT - Q7

1KxiNI/0U6yi8nyYrS7u/7munoACAAAASwAAAP8Kv1nsnOxgrNcJjek7tLrtVn2jAAAAAJEA
AACTAAAAHgAAAO9wGORoNFfbJzk5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAA0EgXA2AAAAA=
467 ) 2W3tRC0uYrP5o6CaM6cyzY2WWoACAAAAFwAAAJdihnF9hbByIl6mg8JBfi8tPCGfAwAAAKcA
AAAoAAAAYwAAAO9wGORoNFfbHh4zAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAATJAdA2AAAAA=
Serial:X3BX032405  MÁY IN EPSON C5210 - MINH PHOTO NGUYỄN VĂN SANG
BG66B-KTPCX-BM9QX-C2VK7-F2GCC  

468) hJPSRlmjtXe8aVmLjiMnprIirJUBAAAAgAAAAFJHYLeOw5hiwdRlg7CktDLSDvJRAwAAACEA
AADOAAAAbwAAAO9wGORoNFfbGiEqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAAOM0bA2AAAAA=
Serial:X3BX030527  MÁY IN EPSON WF-C5210 - A MINH THẮNG - VĨNH LONG
F2RR3-BDFPW-GM9HJ-TV8Y6-427QM  

469)ARD5hPdT8tdpRdf3juulxnPa7hMBAAAATwAAAJGoSDjrzFWX0DZO0UvTmmAV85grAgAAAH4A
AACCAAAAagAAAO9wGORoNFfbVyAvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAAxP8dA2AAAAA=
Serial:X3BX032400  MÁY IN EPSON 5210 - CHỊ HUỆ 0968166590
BPRRK-P6PGH-8HV9D-4T6VG-KX82W  key 5210

470) 64f4xR+7Ss1YDVjlcweCTt69yS4DAAAAHgAAAHmlL/yiJC6vP6v7HGuQA8G/SCjzAAAAANoA
AAATAAAAQAAAAO9wGORoNFfbSlQoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAAlFseA2AAAAA=
Serial:X3BX032460 MÁY IN EPSON WF - C5210 - ANH KHÔI NGUYÊN - NHA TRANG
BQ7MD-PTCDX-FFVC4-43436-RTWM2 key 5210

471) 6UprVR7ZWnJ/zE7e4rogKG4I8ZUAAAAAqAAAAHOoGmjI4tPWR1NetMjegkO63U9yAAAAACIA
AAC6AAAAewAAAO9wGORoNFfbHQ8hAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAALIEhA2AAAAA=
Serial:X3BX030888  MÁY IN EPSON C5210 - IN HOÀNG HÀ, BẢO LỘC
GX9QV-VGFVQ-BBCWH-QJ43B-BXW7W 

472) iDm0B5wSX5bRap2/QaSUVeNbU+8CAAAAygAAAMJoaJqfMDEHwgt3kvQJb4cKnpMnAAAAAOYA
AACcAAAA+AAAAO9wGORoNFfbRzs2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAANDUXA2AAAAA=
Serial:X3BX030518 MÁY IN EPSON C5210 - ANH THIỆN - KIÊN GIANG
FQFMP-7MXDG-V8DBF-WMBBD-RJCYM KEY 5210

473) Serial:X3C5001023      key: B8YFX-BVFXK-2RPWQ-8TBH4-DYTKB  MÁY IN EPSON WF-C5290, CHỊ SƯƠNG -  ĐỨC LINH
active : g9pVHT90hFjn7FFseDNnq3Jjj0gBAAAASwAAAHG73+N3klIMUQUF4E7AaDMSwKudAQAAABwA
AACgAAAA3wAAAO9wGORpIDcbYDIoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAA2AgXA2AAAAA=
474) Serial:X3BY003530  key :  CRFKX-72967-R73T7-YGDQ2-H6JQ3 MÁY IN EPSON C5210 - IN THÁI BÌNH, BÌNH DƯƠNG
active :  lkq9EzQIZeMR3c4tNMy+ScmwCpUAAAAAegAAAITHeXX+Djqlu/H271r0zxOd/xAbAwAAAB4A
AADBAAAAmgAAAO9wGORpIDcbKQ4oAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAAKF8fA2AAAAA=
475) Key c5210 : B99QB-D8MP6-3D48R-7D7GK-YYFGQ
Serial:X3BX029567  MÁY IN EPSON C5210 - IN THÁI BÌNH, BÌNH DƯƠNG

CODE: 4REMoE5cy5MtJUJqbYY62SfS2YIDAAAA+AAAAFqCzPpsG2jlxwmzxrgPFux4xAJLAgAAAFQA
AAC2AAAACAAAAO9wGORoNFfbNiwjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAALO4cA2AAAAA=
476) CiySebtYUBNmBj9lt6wNkG3mk1cDAAAA3AAAADVaL57XT3usTQOHgXpRzoH+mUVoAgAAALAA
AADyAAAAqQAAAO9wGORpIDcbMF8oAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAAPNQTA2AAAAA=
Serial:X3BY003525 MÁY IN EPSON C5210 - CHỊ ZALO TRAM NGUYEN - Q12
C3J2Q-6RW8D-MK6KX-2V9VK-FXDVP 

477) l/HpuN+uPHhV73jOag9oxyE3SzECAAAA+wAAABqdq0+OrxYPKeJGAkegjpuY7jawAAAAAJ4A
AAA9AAAAsAAAAO9wGORpIDcbFVApAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAAKEIWA2AAAAA=
Serial:X3C5001138 MÁY IN QUANG LINH - TAM HIỆP MÁY IN EPSON C5290
DJVDG-6GHBJ-8463B-KBTD7-WWV4B

478)
Qi3uI3Amtq1ijo0uLyo7ejTG5W8AAAAALAAAAB0upJW3ZNf6dszo+wYuv4hSsVN0AAAAALoA
AAC2AAAAHAAAAO9wGORpIDcbKTspAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAA5LkZA2AAAAA=
Serial:X3C5001132 MÁY IN EPSON WF-C5290 MÁY IN QUANG LINH
DG3QG-MK7V4-RJDTG-6BRMH-XVYJV 

479) fRAMYCaRszlrAH7HJiAuPcQVnfgDAAAA/QAAACQiw3XTa8ar9Y7sDuhfspWMBD5iAQAAAGkA
AAA9AAAA5gAAAO9wGORpIDcbXUQoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAALLgfA2AAAAA=
Serial:X3C5001130 MÁY IN EPSON WF-C5290 - CHỊ LINH - CỦ CHI
GPDBK-P7MJW-7XBH7-TVPW4-84YCB 

480) 3KQfXawZnrS5yy6plflyHz5SLWwCAAAA4wAAAExsLh6cesqRnkbTCkpFerQOUaswAQAAAL8A
AABqAAAAAAAAAO9wGORpNFDjGkUrAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAAwPYUA2AAAAA=
Serial:X3BY003529 MÁY IN EPSON 5210 - ANH TRẦN HOÀNG MINH, BÌNH PHƯỚC
DWG98-G2P8G-Y3QVX-G8YDD-KD4PK 

481) hzt4NnFgXyC2iOUxjtUWjBjtQvQBAAAA1wAAADvHms41zcAMeGn2SmUTX7WaWI3tAwAAAEgA
AABdAAAAKAAAAO9wGORnxHFnYCsqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAA/DEaA2AAAAA=
Serial:X3BY003068 A NGUYỄN TẤN THÀNH - TÂY NINH MÁY IN EPSON 5210
FWJCT-7VDKB-HB64T-6W62W-9TFR9

482) UG6YIunsHuM/19D5myXBu1WafQcDAAAA+AAAAMa9pdP1n2ArRCCzE8JThbDPm6CQAAAAAEEA
AAC3AAAAEQAAAO9wGORoQEEDITknAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAAIC8dA2AAAAA=
Serial:X3BY003272  MAY1IN EPSON 5210 - CHỊ LINH, THỦ THỪA LONG AN
CQX2R-KTFCC-BXK37-3HVG3-8V3MX KEY 5210

483) Serial:X3C5001129   key   : B73D2-4G4BV-FRHQV-D9VYD-R7YJG MÁY IN EPSON C5290 - CÔNG TY THIÊN LỘC, QUẢNG NGÃI
active  : +YwnDbnmVx2RzflAvDXw36FKEFoAAAAAaQAAAMURMy9nG8aSmrYQNBl7tZq94hy7AwAAAAoA
AAAAAAAAIgAAAO9wGORpFMATFiQ2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAA5LkXA2AAAAA=
484) 29I2FWvCKR+sbu1h0xSCDCgC12UDAAAAQQAAADW9CSkb3y1K/+eAezM9Jy5HZ3eBAwAAAPkA
AAD8AAAABwAAAO9wGORpIDcbJ1goAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAA3LkVA2AAAAA=
Serial:X3BY003524  MÁY IN EPSON 5210 - MÁY IN ĐẠI THÀNH
F7FCG-CRDY7-VVFT2-BMR3W-VWF6P

485) FWGHQ-W8J4P-RR4B7-RG6KF-T4MX7
Serial:X3BY003118  MÁY IN EPSON WF C5210 - A TRUNG, CẦU NGANG

jnnyLzMimD1gRd03EX9FptKdnf0DAAAAsAAAAM6MehKkBaZz/wl9g33I+OGe9x9mAQAAAKUA
AAAUAAAAUwAAAO9wGORoJLUfGk4xAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAA1IcaA2AAAAA=
486) 9F6aOecx056mhqfnG1xG7DiaL7QBAAAASAAAAHDFY05YRas7Q7FOq8n1TFQRbLjqAwAAAOIA
AABNAAAAPgAAAO9wGORoQEEDDC4nAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAABPoYA2AAAAA=
Serial:X3BY003269  MÁY IN EPSON WF 5210, QUẢNG CÁO TOÀN DIỆN, BÌNH THUẬN
C2THG-R84H3-RHCDJ-6XCVH-H4CQT

487) O/xdCkEIVUV0kftsN7g8f68k2bsAAAAAxAAAAOEPA5MKFVihqDvk+FNwDsQ/+a7aAwAAAEEA
AACnAAAASAAAAO9wGORpDPLfJFYoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAAcBIVA2AAAAA=
Serial:X3C5000941  MÁY IN EPSON C5290 - CÔNG TY THIÊN NAM YÊN - PHÚ YÊN
CWW4V-DD4T9-T4T7G-D4DPX-MTKB3 

488) JO+MKmJNEYZxXvyY6eCE6gd8z2wBAAAAygAAAFYz5LnQ9peIMgf8zXrYOxG+sWh9AAAAADcA
AAC1AAAACwAAAO9wGORpIDcbXj0oAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAALI4VA2AAAAA=
Serial:X3C5000928  MÁY IN EPSON C5290 - CHÚ TÁM 0989101872
FYH4H-3YXTX-QPWGX-KGFRY-XHHX2 

489) KUxcQFZttAodBfrlzhxGecz91ggBAAAAzwAAAAtCx501laasWSLVGh2qVwghqP1/AQAAAJAA
AACgAAAAEwAAAO9wGORoJLUfEiUxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAAAEgVA2AAAAA=
Serial:X3BY003120 ANH TRUNG - TX BÌNH MINH, VĨNH LONG
CT9H6-8CQYF-9JJP7-PK4W8-7JMK3 

490) 7OfPpBcOlhCprrTDCd91Hpd+79cDAAAAOAAAAKPx2FNILCG8BANqnIIFKb4r03QuAQAAALYA
AACnAAAAkQAAAO9wGORoCBgHUlcnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABP7xT2
5PLVC5YckmsAAAAAAAAAAJhiFQM=
Serial:X3BY003067  MÁY IN EPSON 5210 - ANH TUẤN LONG XUYÊN
F9X6T-RWH8B-D7DDM-J8CBF-84MCB

491) Z4kZiOLsGUxGMyF51s5OdwPQNCUBAAAACQAAAEjWYN3N0CnnMHeQcq7JjQt1XArHAgAAAGAA
AADOAAAA6gAAAO9wGORoJLUfWjA2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABP7xT2
5PLVC5YckmsAAAAAAAAAANxNFAM=
Serial:X3BY003131  MÁY IN EPSON C5210, PHOTO GIA HUY - THỦ ĐỨC
D98MF-TRB78-96C9P-8PMK3-F7TH8 key 5210

492) 4we/cbo7YJ95RkvbY+oIJXblwzMCAAAANAAAAK1Z8Oy6mjhCfNiQEanP6ZreSmQYAAAAAJoA
AADqAAAAywAAAO9wGORoJLUfKDsyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABP7xT2
5PLVC5YckmsAAAAAAAAAAIBmDQM=
Serial:X3BY003140 MÁY IN EPSON C5210DTW A CƯỜNG - BÌNH TÂN
F2D7C-RKJT8-7HR2J-3CJH8-M6HF4 

493) fdz2qJxtTCEuIlk/xUu+9BuoXAMBAAAAKAAAADzglQMJ8GX1Kmx1CgxKlRfFvRM6AAAAAOoA
AAChAAAA2AAAAO9wGORpDPLfQA0yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABP7xT2
5PLVC5YckmsAAAAAAAAAAJAjFQM=
Serial:X3C5000942  MÁY IN CƯỜNG TRÁNG BÌNH DƯƠNG
FDHM7-9X8C9-WT69Y-HHFXB-BTH4Q KEY 5290

494) GPW5hHL6SRvmcLKoZNpbCo8BLggDAAAA7AAAAF0pWJrzHWfF87V1dkbTH/2c+GILAQAAAEAA
AACVAAAAmwAAAO9wGORpIDcbLWAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABP7xT2
5PLVC5YckmsAAAAAAAAAAATdDAM=
Serial:X3C5001124 MÁY IN EPSON C5290 ANH TRỌNG CAO THẮNG
DT7F7-YWPD3-X78XH-P3MXW-DRCD3 key 5290

495) Q5fsn/2rTvgf6zxMxnJFcsZqWi0AAAAAggAAAD0wrJJR1Q8soRO0T3uoLfJQxDHHAgAAAMIA
AAA/AAAA6gAAAO9wGORpDPLfIUQoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABP7xT2
5PLVC5YckmsAAAAAAAAAANDDCwM=
Serial:X3C5000945  MÁY IN EPSON WF C5290 - MÁY IN QUANG LINH, 
DX6TF-Q8QM8-8GDBD-4Y4TB-CCKK3

c5290
496) QomJmJsr7VGxT9IgGIngO3Jg2YMAAAAAdgAAAHpT/91Uy/RmqwntWBa/XiMHLl5KAQAAABMA
AAC+AAAA8wAAAO9wGORpIDcbGTEnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABP7xT2
5PLVC5YckmsAAAAAAAAAAABbCwM=
Serial:X3C5001123  MÁY IN EPSON C5290 - MÁY IN QUANG LINH
CJPC8-B2MBR-JPTP7-QX9J9-D66FP KEY 5290

497) 
GBTMM-6V9T2-GXHKW-B8XPQ-69TWT
Serial:X3C5001126  SUNNY BUÔN MA THUỘT

ehqIjK2/nR5GvIOgBC/QPGgUh3EBAAAAiQAAAGhpKMmLrSbFegPU1Sax0IaKu0NfAQAAAPcA
AAD8AAAAaAAAAO9wGORpIDcbHBUnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABP7xT2
5PLVC5YckmsAAAAAAAAAAPh+DAM=
498) mrFeCO7tBoYsEXl2uKva+FdnbKACAAAAVAAAADji150+sEseqDeGBLenqNiaUwc8AQAAAIgA
AAA5AAAAsAAAAO9wGORpIDcbXjwoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAKCKDAmAAAAA=
Serial:X3C5001142  MÁY IN EPSON PRO WF C5290 - CHỊ HIẾU VŨNG TÀU
BM2RP-HWFVG-YCBFB-YCQGH-7GC92 KEY 5290

499) DAEp1AaFVfqCStqwHvQ30yiFa8kCAAAAxwAAAP89kiEggxMsJdXZbWQ+anLNCXtlAgAAAIEA
AAA4AAAAbAAAAO9wGORpFMATREg1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAmM+HAmAAAAA=
Serial:X3C5001144 MÁY IN EPSON C5290 - SUNY BUON MA THUOT
CKDKM-6VXW3-BK8FC-89YQJ-X2XQ3 key 5290

500) X5z8dK4i9XuYuLBU/yWPLqiSSnIDAAAAsAAAADhc1yTOav6IDYdnkHn6vx+XU4JxAAAAAMEA
AABSAAAAPAAAAO9wGORpFMATRDw1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAnJuCAmAAAAA=
Serial:X3C5001127  SUNNY BUÔN MA THUỘT
D6Q3G-B2TDB-C7627-GFWVG-VMDDW KEY 5290

501) QBAPknR2Za5gQu8ednxm4DT1e3gDAAAAPQAAAEYj6T1dUpis9k0l+0kahdgrKodZAwAAAJMA
AAAgAAAAZgAAAO9wGORpIDcbL1soAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAACaFAmAAAAA=
Serial:X3BY003522 MÁY IN EPSON C5210 - GIẤY IN CHỢ LỚN
CF7MX-KVXXB-QHVTD-MQ9F9-DV8J6 KEY 5210

502) DjqzKgAmFpB+hWnoF2ATday/HPgCAAAAmQAAAHCqthOaWYSkQDzuTO+n7Gs/GjkoAwAAAPsA
AAAGAAAABQAAAO9wGORpDPLfJhkkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAALI5+AmAAAAA=
Serial:X3C4026699 MÁY IN EPSON C5290 - A NGHĨA 31 ĐÀO DUY TỪ,Q5
GJW2D-7R88F-VFTWX-HP7QM-JPDYM     KEY 5290
503) /V8Rw0QRhOB7lJPr4cQyMhbCVz4CAAAAbwAAAAzknrU9NtjcPzI2fWPcUeEUJ6GQAAAAAHsA
AAAoAAAATQAAAO9wGORoDBeDPQozAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAkAl8AmAAAAA=
Serial:X3BY003128 MÁY IN EPSON C6210 - ANH TUẤN HẺM 196 TÂN SƠN NHÌ
CQBY6-F6V34-DPKRV-2B2J2-7G8VW

504) zVbdWQO3Nqwp2CWXmjVrSpCvPyMAAAAAIQAAAGEwxxcoTct+5Ry85L8BcZOo7cDWAQAAACUA
AABSAAAAuQAAAO9wGORoDBeDO1QyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAA2AiAAmAAAAA=
Serial:X3BY003108  MAY1 IN EPSON 5210 - A CUONGTHU DUC
C3WX2-R8DQG-G7PTV-M4DGF-HRXXK

505) 8Nw+0UxfsDYqOZ7xmhIUkZJ3ueUBAAAAHQAAADNV67XIhjbCZTshkBxmIm+5ZJr3AAAAAJQA
AABXAAAARwAAAO9wGORoQEEDHkIjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAdMp8AmAAAAA=
Serial:X3BY003261  CTY MÁY VĂN PHÒNG PHÚ MỸ - NGUYỄN ẢNH THỦ, HÓC MÔN
FR94T-9977G-F8KCV-439P6-72RMQ

506) Serial:X3C4026191   key :   CC22H-GX33J-WH683-RK8K8-F72HR    MÁY IN EPSON C5290 - SUNY BUÔN MA THUỘT
active : TsH1gWfTXYm61RR16Ofbr7rkYjsCAAAAEgAAAIsJ2U/QOlNGUMxD6YPX1fKfOMkeAwAAAMQA
AADEAAAAiAAAAO9wGORo0KFjWU8uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAfDOBAmAAAAA=
507) Serial:X3C4026707  key: CDX4M-FTJBM-PYC9B-KKM63-GVT7Q  MÁY IN EPSON C5290 - CTY SUNY BUON MA THUỘT
active : vMmoy1cA/0f8D/Guy1xiNm44TMcAAAAAIwAAACxceWakxN/qeBKcs605jV5O+hMMAAAAABsA
AAArAAAA4QAAAO9wGORpDPLfMC0iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAdAyIAmAAAAA=
508) 4Bt0KwZq63+uhuFbl9wosQPtGA8DAAAAyAAAAEoY5Um+RTaH+36BrQYaU/oJwlSLAwAAAAEA
AACXAAAAIwAAAO9wGORpDPLfFj0pAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAASLWAAmAAAAA=
Serial:X3C4026703  MÁY IN EPSON C5290 ANH TRÀ TÂN QUỲ TÂN QUÝ
CD2QY-R8WJ7-88CKV-W97H4-TG4MG       

509) NKzDME1cAjbGogWxVpCZspNW0MwDAAAA9gAAALlab695yT4AqTTHDRlIJBCDXptGAgAAAOAA
AAA7AAAASgAAAO9wGORoQEEDRF0nAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAJG5+AmAAAAA=
Serial:X3BY003242  MÁY IN EPSON C5210 - A CƯỜNG LONG AN
GBQFT-GGCFC-4W6TW-CFJB4-BH37J           

510) Ttl81lQaG7+NwXKh+rsrAhfoEcoDAAAA1AAAADS41fZpqIcKAvBfL/YgnHn27U5DAAAAAPEA
AABcAAAA2AAAAO9wGORoDBeDMDUzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAnPt9AmAAAAA=
Serial:X3BY003126  MÁY IN EPSON C5210 - VŨ
GDMHX-QCFQ2-BHXC8-Y4YF6-2MPPM

511) yPMd2De3OzGzGtN+Jthd9aXxWFADAAAArwAAAHHDXrseHQIrRIIrANOKV6XebvVyAAAAAPkA
AADnAAAAFQAAAO9wGORoQEEDGE8nAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAArGKCAmAAAAA=
Serial:X3BY003252 MÁY IN EPSON WORKFORCE C5210 - VŨ
FK7CP-C6Y68-7CCKH-DK2PQ-8D28Q

512) QeO3KqengzvXYGozsUi/g6j2F20DAAAAtQAAAFhNvZQkV9a3DEzfZVF+AFXsdUC3AAAAAAIA
AAB4AAAABAAAAO9wGORpIDcbJ0coAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAHPCDAmAAAAA=
Serial:X3BY003519  MÁY IN EPSON 5210 - VŨ
DFMMM-VBGXT-JW9QJ-VQX3M-DG4F7 key 5210

513) nUNAO6avMtFYV+Yju+crsvIhaSQCAAAA+wAAACW2jjkZp68UEhnPHodKfCKfCy6/AAAAAIAA
AADHAAAARgAAAO9wGORo0KFjQTomAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAyI5+AmAAAAA=
Serial:X3C4026788  MÁY IN EPSON WORKFORCE C5290 - CHỊ HIẾU QUẢNG NAM
FXW98-RPH6T-Q3WT9-DK6XF-44JFK
514) 
yJbKzRcTIaaDwiIvMxXi5LxWKZEAAAAA3gAAACsfx5BRtXGDsOD3hWEpSGpaolfaAgAAAGEA
AAD/AAAATAAAAO9wGORoQEDnREkuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAK6n2voQ9TcN
zaGbBQAAAAAAAAAAlPsbA2AAAAA=
Serial:X3BX029570 MÁY IN EPSON 5210
C3DJG-FP244-KMFTK-XP7F7-3JPGF  KEY 5210 A viêt computer
515) 6CMe2Wf7rpvsuk9DkryuA6zjrKAAAAAAoAAAALco9jZQnmVbsdGHk4AEMLkqb+h+AAAAAJQA
AAC/AAAA3QAAAO9wGORpDPLfKRknAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAIImFAmAAAAA=
Serial:X3C4026259   MÁY IN ESON WORKFORCE C5290 CHỊ HIẾU QUẢNG NAM
C2WGV-HDRMK-KKH69-WGDRY-36VTQ key 5290

516) uW+KMcLsdSICovL0iihgN+37AAYBAAAAnAAAABIQZanFKPftyNmSIk6jsHOYqLaYAAAAAGcA
AAAnAAAA1QAAAO9wGORo0KFjETAsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAASDaBAmAAAAA=
Serial:X3C4026166 MÁY IN EPSON WORKFOREC C5290 - MÁY IN CƯỜNG TRÁNG
BB4K7-J6483-GJP7Y-F4PRB-T9R2X key 5290


517) Serial:X3BY003138   key :  CF2JF-VMBB2-C3Y64-HWVD3-H72PF KEY 5210  MÁY IN EPSON 5210, ANH CƯƠNG - BÌNH TÂN
active:   yFmuGKL87Ne4kr7qUBS4KRJ4itcAAAAAywAAACUeRJmSm3b6xRIxQFwBnV/KccPKAQAAACsA
AADEAAAArgAAAO9wGORoJLUfBjEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAKNJ8AmAAAAA=

518) o7KMjmx8y+DAVYqK5HXqBhyPvIMCAAAApgAAAMgETnanWvEUup7dpJytjd5LAlJkAQAAAIoA
AAAkAAAAnAAAAO9wGORoDBeDEBYxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAALG6AAmAAAAA=
Serial:X3BY003123  MÁY IN EPSON C5210 - KHÁCH MÃ LÒ, BÌNH TÂN
F2W9B-3GQWC-FJ94F-RFVJ9-WXQ73

518) SUIWXJqaVhREM/CJ7yNkRV/jh7EAAAAAxwAAAJgyXUtnRNP7aBCaXA8RnLCQ5SiTAQAAAEkA
AABvAAAAYAAAAO9wGORo0DLfQ0w5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAdIyCAmAAAAA=
Serial:X3C4025204  MÁY IN EPSON 5290 - MÁY IN QUANG LINH
FDFJW-Y94P7-3P6W6-KPV2Y-T9XPC
519) 
+XcBOUdgka0aLmL8rl4bRfVw+rQAAAAA+gAAAKmcHa9/nOrWfiwmeENzTkldExiEAgAAAPYA
AACeAAAAnQAAAO9wGORpDPLfRRYpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAqJ+KAmAAAAA=
Serial:X3C4025932 MÁY IN EPSON C5290 - MÁY IN QUANG LINH
C6RFR-MGBD2-9TB2T-PY6CP-RB2M6
520 ) 
u1MorAn2PHDBKeZAKXq4zMmPUAUCAAAAIwAAAG4Eo3xPZMii2mk38u8ibVIpM9j0AAAAAGUA
AACKAAAA6wAAAO9wGORpDPLfFyQyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAxD+CAmAAAAA=
Serial:X3C4026828 MÁY IN EPSON C5290 - MÁY IN QUANG LINH
B2D8K-6YQ9J-9D72B-BG9XC-XWFB2 c5290
521)
 kD6Sq+xhEO7q2bOCuyZWRBHr/U0DAAAAPgAAAH+bEboNrEQA7iIElHhhUz0st9LyAAAAAFUA
AABtAAAAHQAAAO9wGORo0DLfLCU5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAARJV+AmAAAAA=
Serial:X3C4025214  MÁY IN EPSON C5290 - MÁY IN QUANG LINH
FBJCV-VRGDT-DH9T9-6R24B-YVCKT c5290
522)  
wKujg7sYf4Vw9esN55mz7yrqeVECAAAAmQAAAHcJYGaPtk3QKLoP/rlyoEhA5VARAwAAAB0A
AAAKAAAASAAAAO9wGORoQKCXJhUlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAyG+KAmAAAAA=
Serial:X3BY003265  MÁY IN EPSON C5210 - ANH TUẤN LONG XUYÊN
B86QY-6XW4T-BJ4Y2-XGP69-QFXBF key 5210
523) 
2tBE/EaeKGY/mdsVMBsIjhYK8RsDAAAAwAAAACJGXW/5CQfsoUfkPwyVbOYX4xCfAwAAAAEA
AACWAAAA1QAAAO9wGORo0DLfQlE3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAgDd8AmAAAAA=
Serial:X3C4025212  MÁY IN EPSON C5290 - A GIANG TRÀ VINH
DYDBD-HWBXD-6FF4X-4RCFG-2WKDD KEY 5290
524) 
f39ye1Lbk71W5yVcbzalTf2IroUBAAAARAAAAMR2Qiljns7RhM3s02ycFR04CdlKAgAAAPkA
AABWAAAABQAAAO9wGORpIDcbMD8oAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAoJeFAmAAAAA=
Serial:X3BY003527 MÁY IN ĐẠI THÀNH
FDWYG-XHJPH-VMFJ6-VHBC8-73C7M C5210
525) 
Serial:X45T062182  key : GFFQ2-FVKDK-CD2D7-7233T-TWP78   MÁY IN EPSON ĐA NĂNG A3 EPSON 7710 - CTY NGỌC BẢO TÂN SƠN NHÌ
active: P9BubMiwu5DjagkSiNxOoYuD+ecDAAAAIQAAAEPw/yNmvwPlr3nxPIZDGgjDIx8zAgAAANoA
AACAAAAABQAAACC6GBBAAB6AQUcGFAAmAP+6R0GAlwALBgAlAK5zy6IWAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAA5Fl/AmAAAAA=
526) 7sZ5n76hZWI+lM/qDQDB87r4AmECAAAAcwAAAALFdjw/JcG3v7qQsAoWXjGnYvwkAQAAACUA
AADRAAAAlAAAAO9wGORpFMATEU82AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAdPOBAmAAAAA=
Serial:X3C5001133 MÁY IN EPSON C5290 - KHÁCH 558 LÊ ĐỨC THỌ, GÒ VẤP
D9Q6T-T4Q6D-C32KW-GFKDM-F6PBJ key 5290
526) 
7LZhw0fLsMKhynJefvFbHCJiuJUBAAAALgAAAFoF2spJpIjdrDm/sYIket+1eI0CAgAAAAwA
AAAGAAAAxQAAAO9wGORpDPLfIzwnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAA7KZ8AmAAAAA=
Serial:X3C4026718  MÁY IN EPSON WF-5290, THẦY ĐÁNG - SÓC TRĂNG
F4493-XB2K9-BWD8F-77YR6-9Y792 
527 ) 
6xAgUyn/oIh46NrX1YtVyJS2jf8AAAAABgAAAFdrkPoGikQmFLzjuagbsmOtSaARAwAAAEEA
AADKAAAA9wAAAO9wGORoJLUfQUwzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAgIAAHBfh0oQ85MM
zaEHBQAAAAAAAAAAVCN9AmAAAAA=
Serial:X3BY003127  MÁY IN EPSON C5210 - QUẢNG CÁO TOÀN PHÁT - CHỢ GẠO, TIỀN GIANG
DYCTJ-7BHWY-M66PV-J74Y8-7CVDF key 5210
528) 
3nxcg1fyRluzGSk96EBBJxLKW10CAAAANQAAAH41ICU9fgewpLF1xcJyPpfxTOUWAwAAAIQA
AAD7AAAAuAAAAO9wGORo0DLfUUo2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAA55fuI
FPbUC5YcVHEAAAAAAAAAABAlngI=
Serial:X3C4024779 MÁY IN EPSON 5290 - CHỊ HÀ 68 LÊ TUẤN MẬU,Q6
D3QCR-FR7FG-R2TRP-BC7FW-FRF92 key 5290
529) 
 kwkl3Gy+RhMpFfDlwnCXtv+Km+gAAAAAngAAAPPvZIw2p/jgTtdZ7AWQF5s2XM1FAwAAAM4A
AAC+AAAAKAAAAO9wGORo0DLfXEoqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAA55fuI
FPbUC5YcVHEAAAAAAAAAAIymoQI=
Serial:X3C4025317  MÁY IN EPSON WF C5290 - A ĐỨC HẠNH - VŨNG TÀU
BRPVK-GPPCB-RVDDP-PG6JP-HGDDT key 5290
530) 
Serial:X3C4026262   key : DB9WW-DBPVX-FVYJD-KC9JP-DP499 epson 5290  MÁY IN EPSON C5290 - A CƯỜNG 368/6 TÂN SƠN NHÌ
active : nVprpYSdDnGx68crL/ozAT5+1b4AAAAAvwAAABXTlzX9+76Z2zMgk1c3wWV1AjVOAwAAAA0A
AAApAAAAxwAAAO9wGORo0FDDVzohAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAA55fuI
FPbUC5YcVHEAAAAAAAAAABTQpQI=
531) qTatfkd84+hB0QbCWilmUp/5o+oCAAAANAAAAC0ysub+krslAb1fdJkUfi1Jq5e3AAAAAPkA
AADvAAAAbwAAAO9wGORo0DLfQkw3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAA55fuI
FPbUC5YcVHEAAAAAAAAAAPBzngI=
Serial:X3C4025163 MÁY IN EPSON 5290 - A PHONG BUÔN MA THUỘT
BX88K-RJPJH-JCJXH-T3KVT-QG6M7
532) 
0IgJbAztDGVeo2U7YgtdGMDaBRwAAAAAdAAAANheLFDwWwjYxDcRMOxX/V+2O4WRAQAAAHEA
AAB6AAAAcQAAAO9wGORpDPLfSk0pAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAA55fuI
FPbUC5YcVHEAAAAAAAAAAGB6oAI=
Serial:X3C4026067  MÁY IN EPSON C5290 - MÁY IN SƠN KHA
DVRY2-BBPYK-R8PYC-8K9MV-YWFQD KEY 5290
533) 
ftVn8VG5vBGYHFk9DyQlCNbA3YsDAAAArQAAAPUEezQeCa9CNtNa3qkyn7miyO+TAAAAAHUA
AABkAAAAzgAAAO9wGORnxHFnR0opAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAA55fuI
FPbUC5YcVHEAAAAAAAAAAFDonwI=
Serial:X3BY003076 MÁY IN EPSON 5210 - TBVP PHÚ MỸ HOC MÔN
CM4JF-H9X6M-BJB3X-JV622-4JTGC key 5210
534) 
@Máy In Long Cường Phát RNVHN3dGAllps8R8m79k1MZ1nLABAAAAAQAAAHaPZbL0vQG4KuwEb12g0bSSfteDAAAAAJcA
AADmAAAAOgAAAO9wGORnxHFnWj4qAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAA55fuI
FPbUC5YcVHEAAAAAAAAAAIT4nAI=
Serial:X3BY003077  MÁY IN EPSON 5210 - IN LÊ GIA - BÌNH DƯƠNG
CCCC8-CMWQT-TVP4X-DMV2K-RMFV9 key 5210
535) 
sRmMdFIu5SBfZ736PMOI8G6gW/oAAAAAgQAAAIq9mZnSF7mC8euwogfzDxxi+fEsAwAAADcA
AAB0AAAADAAAAO9wGORpDPLfJC4kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACXvQ2L
hPQHDJYcVHEAAAAAAAAAALD3PgM=
Serial:X3C4026714  MÁY IN EPSON C5290 - MÁY IN LÊ QUAN
BHGT4-X9TDJ-GWV6R-JGJ7D-QRD23 key 5290
536) 
zQ3uF9RC4WbjLjJFks0TCfkCZsoCAAAAMwAAAKaVC1wsqoaSwZ0JL/sI8vN/WAgSAQAAAB8A
AAB2AAAAzwAAAO9wGORoDBeDNykwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACXvQ2L
hPQHDJYcVHEAAAAAAAAAAEAqQgM=
Serial:X3BY003122 MÁY IN EPSON 5210 - MỰC IN LY VY
CPMFK-C2RYW-FW8Q7-QRVKX-M6233 KEY 5210
537) 
n1w9fURsNrG0hoACs08ALvB397EBAAAAswAAAG08wzNP9W0n8+9TVwDk/ps1HgN1AQAAAHgA
AACdAAAA+QAAAO9wGORpIDcbYywoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACXvQ2L
hPQHDJYcVHEAAAAAAAAAAFSuOgM=
Serial:X3C5001046  máy in Epson C5290 - A PHONG BUÔN MA THUỘT
GPWQ3-77VW3-4Q3TW-YVGB9-9B8CY KEY 5290
538) 
nIGMGEZQDadSdE9yh8qBEReWqfEIAAAAA8QAAAKNVFTt0gwO3YEsvdgpRnkJfLdhoAgAAAFgA
AAAnAAAArAAAAO9wGORpDPLfWk0yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACXvQ2L
hPQHDJYcVHEAAAAAAAAAAKAUPgM=
Serial:X3C5000964 MÁY IN EPSON 5290 - HẢI PRINTER THỦ ĐỨC
GXXTG-WC92Y-V3J8H-BR4YP-JR2CR
539) 
OGAvS1deK/L+VWimMNBh9J1xudsAAAAAgQAAAGTPlluKTv4PVGqnbxzDlyuLKhs3AwAAACMA
AACsAAAA/wAAAO9wGORpIDcbRTwqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACXvQ2L
hPQHDJYcVHEAAAAAAAAAAKxJRAM=
Serial:X3C5001098 MÁY IN EPSON 5290 -  ÁO ĐỘNG LỰC - TÂN PHÚ
DRF22-WDQBX-PWFDF-CT6QB-C7RGR KEY 5290
540) 
2gdR0q+p4xylpw2xUBAsuXoT8EgCAAAAmQAAAAub62kZZLPd0tpIlRssus0Smb78AAAAAKYA
AADvAAAAhgAAAO9wGORnxHFnT0kqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACXvQ2L
hPQHDJYcVHEAAAAAAAAAAJSvOwM=
Serial:X3BY003070  MÁY IN EPSON 5210 - MÁY IN TRỌNG TUẤN - Q3
BH4V3-MMJXX-MPR9G-HJ7FV-W6JYD key 5210
541) 
mJBhDtcmOeleXaGDnJhKRHl4MIUAAAAAfgAAAIYGjkeSuQ3GFbyZEkWhmTsJxd/dAgAAALcA
AABeAAAA0AAAAO9wGORoUBdjRw0oAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAACXvQ2L
hPQHDJYcVHEAAAAAAAAAALC3RQM=
Serial:X3BY003270  MÁY IN EPSON C5210 - CHÚ SÁU GUONG7 - LAI VUNG
GXYB7-83RHQ-C8Q2C-84HQD-MKBJF key 5210
542) 
Serial:X3C5001064   KEY :  GY26M-4GXT3-7DKK3-7XDG9-DDDYW EPSON  5290   - MÁY IN EPSON WF 5290 - DŨNG MÁY IN ICERE
ACTIVE : MXwVR7JyE4XHAAmIJo4DPAdjdNgDAAAAjgAAADH+pAfq+wLo1Cjix913+Blv6w77AwAAAAoA

AACLAAAAMwAAAO9wGORpFMATRQ85AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACXvQ2L
hPQHDJYcVHEAAAAAAAAAAEBqRQM=
543) sBZBFO1Q9MZPgbKLu/Gbruaph7UAAAAAIgAAAGexQhpKXCtDSi3C09/AQfDq7cJMAQAAAFAA
AABUAAAA7gAAAO9wGORo0DLfQyI5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAADslNBQ
tPLlCpYcvHEAAAAAAAAAACwheAI=
Serial:X3C4024781  MÁY IN EPSON 5290 - THIỆP CƯỚI VŨ PHÁT
GV34G-YTJQ3-HX8C2-M9GCR-C87GG KEY 5290
544) 
AsyCYDZ+KZuL2NBSKxeEZ/YcuNQDAAAAbgAAAHMxiPeg3kZ4BXewBHRmtdioGVM9AwAAANIA
AADgAAAAmwAAAO9wGORpFMATFVE2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAADslNBQ
tPLlCpYcvHEAAAAAAAAAANztdwI=
Serial:X3C5001072  EPSON 5210 MÁY IN ĐẠI THÀNH
CQGPJ-3TY4C-RTVV9-W62MP-8TW9R
545) MCI1cBss18RcOfIFcvmzmHGyhssAAAAANAAAAHJL8TCpSbviuGWa2ZhNxhDbMBorAgAAALgA
AABoAAAAWQAAAO9wGORpDPLfM1QxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAADslNBQ
tPLlCpYcvHEAAAAAAAAAAEQ7fgI=
Serial:X3C5000951  MÁY IN EPSON 5290 - ANH CẦU , 3 BẠCH ĐẰNG, TÂN BÌNH
GFMB3-QDXYR-HW6D6-779V2-YQFWF
EPSON C5290

8+eqGfAgAvGWoLFYcd2PdcSTmjABAAAAZwAAAODNaRpO9cfX+hiIJzrRV6Xd+biXAQAAAKwA
AACvAAAAyQAAAO9wGORpIDcbJ0QpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAADslNBQ
tPLlCpYcvHEAAAAAAAAAAHg3eQI=
Serial:X3C5001100  MÁY IN EPSOB 5290 A HƯNG 0919080787
FGFXR-9DFYR-GV8C3-4VMRB-4BVR9 C5290 DẦU
546) 
zcM9AxJKMtfzAG4vXG772bPJqVUBAAAANgAAAFbjJibrWGugQiQcbW8/wLxb39aTAQAAACYA
AAA1AAAAEgAAAO9wGORpFMATUkk2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAADslNBQ
tPLlCpYcvHEAAAAAAAAAAJTvfwI=
Serial:X3C5001068 MÁY IN EPSON 5290 -SUNNY BUÔN MA THUỘT
D4V8V-QRQGT-922MP-TXXK8-BDJHB c5290
547)  
4ea/N5hXn3aU9YG5OOm9azx3orwAAAAA6wAAAETknWSEq+HalsA2uRfhu8SYWN6IAAAAAPQA
AACxAAAAHAAAAO9wGORpDPLfIjUoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAADslNBQ
tPLlCpYcvHEAAAAAAAAAAAC4dgI=
Serial:X3C5001172 MÁY IN EPSON 5290 - A PHONG BUON MA THUỘT
F9GMP-X7FJ6-K3HT7-7D48M-4VT33 key 5290
548) 
S3dQpB+F4OYpKpqgyIIeMUd40U0CAAAAeQAAAEFJC+0IbffjFfJDxfa4OsWttfdVAAAAAM4A
AABvAAAA4gAAAO9wGORpDPLfMBkiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAADslNBQ
tPLlCpYcvHEAAAAAAAAAALRfdgI=
Serial:X3C4026323 MÁY IN EPSON 5290 - CÔNG TY MENSA
FV29M-3DX8T-426GB-H87TG-P7DDH KEY 5290
549) 
6RfaYbsOrHDj+KKZ+XYOmJ1K8VMAAAAA4AAAANGwb+uaqdBLtNs/oHP4B306c20QAwAAAIgA
AABLAAAAjgAAAO9wGORpDPLfYjwqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAADslNBQ
tPLlCpYcvHEAAAAAAAAAAGxTfAI=
Serial:X3C4026778 MÁY IN EPSON 5290 - A THỊNH - 440/73 NGUYỄN KIỆM, PHU NHUAN
FB69M-H9PTW-C2DY3-V3KXV-FQF27
c5290
550) 
FJV9giVp1+TiPGGC0AwexOQlDJoAAAAAaAAAANwO6deSWWVwp7KWy5/u4hQLokhFAAAAAJcA
AAC5AAAAvQAAAO9wGORpDPLfWU8yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAADslNBQ
tPLlCpYcvHEAAAAAAAAAAGRkeQI=
Serial:X3C5000937 MÁY IN EPSON C5290 - MÁY IN LÊ QUAN
CFFKG-6Q9QF-CCQMM-VMPTQ-QQDHB key 5290
551) 
7fuf8SIcR/FjCURhLNz5kBbPJkoDAAAANwAAAHGpoMG2C7hDr/SjAjOUnAKxG8kCAgAAAHUA
AABaAAAAPgAAAO9wGORpIDcbRUUqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAADslNBQ
tPLlCpYcvHEAAAAAAAAAANxtdwI=
Serial:X3C5000954  MÁY IN EPSON 5290 - MÁY IN SƠN KHA
DD424-9XXBT-CT99Y-DHG3D-2CR8G
552) 
4xCty4nk84iMVYpOUsZj4DC+zWoCAAAAgQAAAAasAHwZz9WpPJ3STq0rndJo7r2EAAAAAMQA
AAB6AAAAOwAAAO9wGORpDPLfXDkiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAADslNBQ
tPLlCpYcvHEAAAAAAAAAACihfQI=
Serial:X3C4026826  MÁY IN EPSON C5290 - THẦY KHẢI BẢO, 28 HOÀNG DIỆU, PHÚ NHUẬN
F7KPH-3X77D-K33XP-4C8VQ-FVM93
553) 
Lb1VHkpJiE/6ll4Ul9tHlKHxb7QCAAAAKAAAAMJCSvh96TWomtnZ4gHvAiknv8KIAQAAAE0A
AAD0AAAADwAAAO9wGORpFMATPgcqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABnVsBH
pPdOC5YclXEAAAAAAAAAANxtwwI=
Serial:X3C5001044 MÁY IN EPSON 5290 - TBVP THIÊN THANH,
D2V3B-PRF37-Y8GPV-CYRYJ-Q97DK KEY 5290
554) 
Serial:X3C5001147  key BG3BK-GD7PR-4HGBK-YFP6V-9MYJR epson  5290  MÁY IN EPSON WF C5290 - NGUYỄN HẢI ĐĂNG - BẢO LỘC
active : RBhrHuH11wvEcM1WEv+T02SDBM4BAAAAmQAAAGpPYXoZU04PIQpE47G6gKPG21UJAQAAAOcA
AAAoAAAASAAAAO9wGORpIDcbLVkoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABnVsBH
pPdOC5YclXEAAAAAAAAAANytxgI=
555) Serial:X3C5000957   key: B46YB-X7DCV-7QRWG-D2HCT-XK62F  MÁY IN EPSON C5290 - CTY MENSA
active : LZYsRaK2Phvn65ln0Ptvm3JlLskDAAAAjgAAAFtVoZfgFQnti29d1ZD2zkL/19v/AAAAAOgA
AAA5AAAAEwAAAO9wGORpIDcbGlEnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABnVsBH
pPdOC5YclXEAAAAAAAAAANwtxwI=
556) Serial:X3C5000932  key : GTDMF-T6DWX-BHXC2-K6YBD-7TYYP  MÁY IN EPSON 5290 - A TAI ZALO, 343D LẠC LONG  QUÂN ,Q11
active : NtdwiyXgRD0tiBmVE6rGejroOxsAAAAAjAAAAPWrCmgN5RldwHKdovYW8Oiu/HPcAwAAAC8A
AADKAAAASgAAAO9wGORpIDcbRVUqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABnVsBH
pPdOC5YclXEAAAAAAAAAAPgXxQI=
557) Serial:X3C5000930 KEY : CVWTD-8PPCF-2TRXX-FQ9DB-9X4RY MÁY IN EPSON 5290 - MÁY IN ĐẠI THÀNH
ACTIVE : fPzjBv4rrxpygikxM7bJZG3If2QDAAAARgAAAIt7B1e8V9fVmYG81emJNk/vgWSOAwAAAK0A
AAD6AAAAawAAAO9wGORpIDcbIyckAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABnVsBH
pPdOC5YclXEAAAAAAAAAACDhyQI=
557) 8TGeAdF4XmvASzo0vXjXAq1fFNQCAAAATAAAAFcK/sSCeXJBdj7YHgjwIBW/CF5jAgAAAH4A
AAAUAAAAQQAAAO9wGORpIDcbHTonAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABnVsBH
pPdOC5YclXEAAAAAAAAAAJTPywI=
Serial:X3C5001125  THIỆP CƯỚI LÊ QUYÊN - BẾN TRE
BKMXQ-7WBX6-7CR9T-Q8TCD-D6VW9
558) zqZDzPe38mzg0MIWJL2EwrOIfAoDAAAAkwAAABMWcgauSFYeRGG9ii/bT0Qjjx6bAAAAAJIA
AAArAAAA0gAAAO9wGORpFMATFjw2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABnVsBH
pPdOC5YclXEAAAAAAAAAABQQzwI=
Serial:X3C5001150 ZALO PHẠM NGÀ MÁY IN EPSON 5290
FFTHR-6GYM9-RYTVM-PKGHJ-6TXJM KEY 5290
559) 
0T9KYwAaQXdxRwtVXNkVme27X1cDAAAADQAAAJkU4uwowF58g1Rso//B7GkmvJpgAQAAAFcA
AABUAAAACwAAAO9wGORpIDcbRSsqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABnVsBH
pPdOC5YclXEAAAAAAAAAAIyXwgI=
Serial:X3C5001045 MÁY IN EPSON 5290 - MÁY IN CƯỜNG TRÁNG, BÌNH DƯƠNG
GCQ3X-74B6J-XYQPH-2KW3M-33VVF key 5290
560) 
91x76e01KBiwMsD3TvbITdfZDoADAAAA9gAAAGo6he662tN/dFvUOikyXdVI60wHAwAAAF8A
AAAnAAAA+QAAAO9wGORpDPLfEjYmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABnVsBH
pPdOC5YclXEAAAAAAAAAAECqxgI=
Serial:X3C5001053  A HUỲNH THU - VĨNH HẢI, SÓC TRĂNG
FVBQ7-36G7Y-9DK39-2KKXF-YFD67 KEY 5290
561) 
JSbP8aJL3tvXVwCzNbwKm8hlIEQCAAAAtgAAAAUYnY8qm62emq2Ubq4XLIFw1zIuAAAAAHcA
AAAHAAAAuAAAAO9wGORpDPLfWhcnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABnVsBH
pPdOC5YclXEAAAAAAAAAAAzjyQI=
Serial:X3C5000943  MÁY IN EPSON C5290 - MỰC IN BẢO DUY
FJJJD-GT4R9-HXH3B-B8RJ4-KW67W
562) 
CJ4Hmiud+0cFAd5wYZ3AVgOFiUEDAAAA9gAAAP8C6974dPVZOQGWljhxkuwHJJ8RAwAAAB4A
AADOAAAAiQAAAO9wGORo0FDDVyIhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAPxaDgM=
Serial:X3C4025990  MÁY IN EPSON C5290 - IN THÁI BÌNH, BÌNH DƯƠNG
GD9B4-YJF34-M39P6-G7F6C-T99DM KEY 5290
563 ) 
4Dk6Z7Dltad0C3gG4zpF/35ZVW0CAAAAwAAAALs7yMg9Eh4ucUVdhG8NUmcDpZ5OAAAAANUA
AABRAAAAoQAAAO9wF99niLGnTCA5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAACwBEgM=
Serial:X2C5544191  KEY MÁY IN EPSON XP440 KHÁCH VÃNG LAI
 GD7R8-PFRCM-Y734B-X6X3R-YWVMG
564 ) nNTmaQKAr+vih6ccbjuhVfmz5jcDAAAARQAAANHs+dImlhDBeBcwwgugnnsGwyNAAQAAANMA
AAC9AAAACgAAAO9wGORpFMATRCU1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAEBKEQM=
Serial:X3C5001054  TBVP PHÚ MỸ - HÓC MÔN
CG4HC-MGHW6-T3RQ3-PKCRT-HWFT2
565) 
Uy5Yy5XTKMa7+GqglDJGmhmm72QAAAAALAAAAGLD50SRLaXgqLaTum5Ax91llXltAgAAAEsA
AAAFAAAAXgAAAO9wGORpDPLfRkEiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAHAnFgM=
Serial:X3C4026325  MÁY IN EPSON C5290 - MÁY IN QUANG LINH - BIÊN HÒA
BTF8H-T8Q7G-PQ7RX-33YVJ-8RQP7
566) 
pTD5e7xtaT/2nnSND3W4haGW+tsCAAAAQQAAAH44aH19R0GE3pC3abOZjkACP7KgAgAAAO8A
AABhAAAA3wAAAO9wGORpDPLfJjcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAPTcDgM=
Serial:X3C4026260 MÁY IN QUANG LINH - TAM HIỆP
F7DFV-8VY96-6MCMY-QCG7D-62G2K

567) Serial:X3C4026007 key : CT3FB-P48GX-DVGGC-8GVP8-8B3PM epson 5290 MÁY IN EPSON 5290 - CÔNG TY IN SIÊU NHANH, ANH VIỆT

active : DD820Ri1IVU2/a+2A5Zshx2iRW8BAAAAwAAAAKXP+j/x4BdeRQg8/xojAVKaEWWEAAAAAMoA
AACcAAAAigAAAO9wGORpDPLfYDcyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAALSxDwM=
568) H6D+kqmF7Ag8UcUcSFz45AHrQ7YBAAAA7gAAAEVj1GX16wHiMoXm8a2R43w+LmzWAwAAAFwA
AAB4AAAAHgAAAO9wGORpFMATQ1g1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAALD3EAM=
Serial:X3C5000958  MÁY IN EPSON C5290  CÔNG TY TNHH MISOEN VINA
B9J6R-MGKQR-RJMV2-RJQXC-QGQXY
569 ) DR48B-CQ736-J2BTM-7WBVX-JWJF2  key:DR48B-CQ736-J2BTM-7WBVX-JWJF2  MÁY IN EPSON 5290 MÁY IN LÊ QUAN
active: 87fvGdmWePuC5geI4LlsPpVFyZwAAAAASwAAAMjsa3jAfmszj7gEt0kCiCuqSLESAQAAAJkA
AAB+AAAASgAAAO9wGORpIDcbLS8oAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAGAvFgM=
670 ) Serial:X3C4025311  key :  GQQFJ-K8HJ8-XXQJF-WVHHM-8JM3F MÁY IN EPSON C5290  MÁY IN ĐẠI THÀNH
active : AOaMckCeFEnN1Nav1JHr7FwR8k0AAAAAwQAAAAv8ox5OpfK3HgLO+5MynSygG0q/AgAAALYA
AACLAAAAQgAAAO9wGORo0DLfFhYnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAJRvEAM=
671) Serial:X3C5001051 key : GCF6G-767QF-CQHJM-3JJFG-G84FG MÁY IN EPSON C5290, MÁY IN SƠN KHA
active: D54O2Q8VQV8zX0S0a08eaf28G8EAAAAAAQAAABz9phfr73LJfWAHIcMJ7SNzxVv5AAAAAHoA
AABAAAAA2wAAAO9wGORpDPLfRUwoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAECqEQM=
672) 0rOBog3UHfRNJ4tFYbRZdohrl74CAAAA2wAAAI5C4+qFpPiYICxoXBCodR4zPbrCAAAAAPEA
AADHAAAANgAAAO9wGORpDPLfST4pAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAEBqFwM=
Serial:X3C4026156 MÁY IN EPSON 5290 - MAY IN ĐẠI THÀNH
GXMQY-7BK64-6HDH9-YK9H8-M48KY
673) TvuVviW9xyEBTQlayGXN6hxtBtsCAAAAOAAAAJVpHvGIPw0PyY2QQy0iEhheYDvYAAAAAIYA
AAAMAAAA8wAAAO9wGORo0DLfPUguAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAABxlEQM=
Serial:X3C4025789  MÁY IN EPSON 5290 - MÁY IN ĐẠI THÀNH
DP66G-79WV2-XVM93-HBV3V-87XMQ
674) EaLYK9HxLUBNagg/3b1o08wRupkDAAAAggAAAL4EpdWxwesdVPWWZtgD/Sq0T9KpAgAAAEAA
AADhAAAARAAAAO9wGORpDPLfJV0kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAJQvFgM=
Serial:X3C4026820 MÁY IN EPSON 5290 - MÁY IN ĐAI THÀNH
DK86G-6P49P-Y7DX6-KRJB9-D6KC4
675) Serial:X3C4026275  key : DCJJR-9BTG4-2F7QP-DKF2H-H6Y3W    epson 5290 MÁY IN CƯỜNG TRÁNG BÌNH DƯƠNG
active: JNw38gPdmFnaQ7JjOp4GOYuZfuYDAAAAvwAAAPLOdje5VgP5hB4/IXMRBVW/kU44AwAAAJwA
AABXAAAAXwAAAO9wGORpDPLfSUMpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAFwRDwM=
676) Serial:X3C5000939  key: GHMCX-YYR6C-VXWQR-8KCXK-MQPJP  epson 5290  PHOTO CƯỜNG THỊNH - PHAN VĂN HỚN
active: 4IPDNLQ0NaJe795Pibw7HyVlKq8DAAAAJgAAAKM3DQ7TNNyyKo5G58I5ZUY0rDiUAQAAAHwA
AABYAAAAxgAAAO9wGORpDPLfQQgyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAPycFQM=
677) Serial:X3C5001168 key :  BYBJB-T9B3T-MHD26-2WTY6-JYDHB MÁY IN EPSON 5290 A DIỄN BÊN TRE
active:  7F4uWYuXalXSjzmmE2R0LvPwnJsAAAAAMQAAAG94AbP7R01t+F956AI8rt4zhwdSAgAAAKkA
AABJAAAAIAAAAO9wGORpIDcbG0gnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAKwXEgM=
678) Serial:X3C4026086  key : C3P9J-2PMJP-TDTXD-6Q4YP-3KYTW epson 5290  VŨ THANH
active : frHATCjDPzhKN02tz3Cx4gQvLeoCAAAAKAAAAJFcHGtpXoSmYLlqL8N9CTpleq1EAgAAAGgA
AADAAAAAkAAAAO9wGORpDPLfKT4nAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAAS5DAM=
679) dbfZbb5aB+s6sKKGkqysp3NOmqIDAAAARAAAAPBRQNUKPehsm84Q0qvsdSrWs247AgAAAG4A
AADBAAAAJgAAAO9wGORpIDcbFlUpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAEB3DQM=
Serial:X3C5001157  VŨ THANH
key : C2TJH-HQFK2-C34G4-Y3RDX-3XF2M
680 ) Serial:X3C4026274    KEY: GF9WF-TY4M2-6V68C-H34V2-3GXC4   EPSON 5290   ÁO CƯỚI PHÚC NGUYÊN - BÌNH THUẬN
ACTIVE: Fg1ilqwbR93bPl/iua0aIyM4XH4BAAAAeAAAAJBeBDV01IstQ729I2F9iz61iasHAQAAABIA
AACGAAAA4gAAAO9wGORpDPLfIysnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAACihFAM=
681) Serial:X3C4026817  key:   B6VCX-44TKR-C46BH-D3XBV-RXQT3 MÁY IN EPSON 5290 - MINH PHOTO NGUYỄN VĂN SĂNG
active:  nG1vaX/bMmbxyOatWPANxLkrCd8AAAAALQAAAO+Tb6b4R2Wxo2h67WqUaJpmsQtzAAAAAGsA
AACAAAAA1gAAAO9wGORpDPLfTFoiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAAQ9EAM=
682) Serial:X3C5000962 key :  CTF4K-6BC3W-MFQKT-8V7CF-KDWWH  epson 5290 mensa
active:  4A3EnBmp6d26WniT7xr6XTe2eDoAAAAArwAAANDZ93gkVA8fpX1NflLhxhCjEJDlAwAAAOkA
AADrAAAA9AAAAO9wGORpDPLfKQcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAATFDQM=
683) zYUTgkHmXKpqsw5yJAfrynuMR2oCAAAAHwAAALbQuKjtFVne6acD64RBxBKGGjCeAAAAAOMA
AABBAAAAhwAAAO9wGORpIDcbYCooAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAFRPEAM=
Serial:X3C5001079 IN THÁI BÌNH, BÌNH DƯƠNG
BJH8P-FHMMT-YTXCY-CKKRW-YYT66
684) Serial:X3C5001163  key: FPGGY-2GXMD-DGGV9-CGD48-GVBXJ   MÁY IN EPSON C5290 PHOTO HỒNG PHÁT - QUẬN 9
active:  /z1EkFcV0w9UuaPCGPZjAPzCl64CAAAAkgAAAPSa1xTSin1G0z2LvsmWj+CD5WmvAAAAAPEA
AADDAAAARwAAAO9wGORpFMATOxI2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAGjnDwM=
685) lNrjEo8obwoboq1M/9uuRoW7eDUDAAAAdQAAALuOG50s4gMR136kw3sShPGUtdBpAgAAACgA
AAD3AAAAfQAAAO9wGORpIDcbRl0qAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAALC3EAM=
Serial:X3C5001076 MÁY IN EPSON C5290 - MÁY IN LẸ QUAN
KEY: CY782-P23RH-QDJ7Q-W3HHY-H7TT8
886) lNrjEo8obwoboq1M/9uuRoW7eDUDAAAAdQAAALuOG50s4gMR136kw3sShPGUtdBpAgAAACgA
AAD3AAAAfQAAAO9wGORpIDcbRl0qAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAALC3EAM=
Serial:X3C5001076   MÁY IN EPSON 5290 - MÁY IN LE QUAN
KEY: CY782-P23RH-QDJ7Q-W3HHY-H7TT8
887) Serial:X3C5001135   key : GRWYD-PMFMX-GDHJV-Y9C77-DVGVG  MÁY IN EPSON 5290 - CHỊ LY 2/15 DIỆP MINH CHÂU, TÂN PHÚ
active: Ar0/jFiDcFCnZaYVQXNPArNkDksBAAAAlwAAAJAIyHp8rc6EPqIk9eOM8CMHuN7uAwAAAMwA
AABRAAAAngAAAO9wGORpFMATSDE1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAEBKFwM=
888) Serial:X3C5001161  key:  GXFJD-CJJRK-K6Y4P-RQM4J-DT8XD  MÁY IN EPSON C5290 - CHỊ HÀ Q6
active: XW0+S4kUz3m4dVEBbYnHMzaVYbcBAAAAyAAAAFtvShx/RvmgdFw1a0iGlUTPMT/fAgAAAMcA
AACuAAAAfwAAAO9wGORpIDcbHEUnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAEybDwM=
889) V6zTW8jGli+OzK9BDmgsm2ovTd8DAAAAjgAAANarw9tyv6sqWySpGLQWLm8tPwoiAwAAAAcA
AACrAAAAIAAAAO9wGORpIDcbGxgnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAET2FQM=
Serial:X3C5000998  MÁY IN EPSON C5290 - ANH LÂN
CJ9MW-K934G-QHTGD-DJHQB-K2FH8
890) UOSfr+pnmL5acC/NkZRb3iC9IkkCAAAA0wAAAHw7tYvlvPGdnitkQYutT7GB0BTHAgAAAFcA
AABBAAAAMAAAAO9wGORpIDcbKlcpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAALwgGAM=
Serial:X3C5001101  MÁY IN EPSON C5290 - NAM PHƯƠNG KIÊN GIANG
GCPCR-6FD9K-TTYM9-JRJKR-6463B
891) Serial:X3C5001171  KEY:  D748M-XP8TX-RYRG7-MC9KY-K6CM4  MÁY IN EPSON 5290 - CTY MINH TRÍ - GÒ ĐEN
ACTIVE: Io7BfOjLg2hlMnxJk6pyqz0kyRADAAAAwwAAAFHysw9MxIaeXv4r2qICdxKncGVNAQAAAGEA
AAD+AAAAKQAAAO9wGORpIDcbLR8oAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAEAKFgM=
892) Serial:X3C5001077  KEY : GPXVQ-9Q7PH-DWQT8-CF2DY-BW7VH  MÁY IN EPSON 5290 - ANH KỲ, Q6
ACTIVVE: PDDQ6lulga9af3L84yochcjbsMgDAAAAbgAAAMkFL/5yIh7dDgXFCmfw/OpHUhLzAwAAAA4A
AABUAAAARwAAAO9wGORpIDcbJ0EpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAACRfE/8
VPHRC5YcyHEAAAAAAAAAAJSPDgM=
893) Serial:X45R013363  KEY : FCT7H-G8BP4-VM33C-YRRPR-BV9VT  MÁY IN EPSON 7710
ACTIVE : SZWrOXAvoEuDIt1r2+DXTMdSeAECAAAAAQAAAPcZ7W7A6VjZMMTBc6jb1Pz7BjcQAgAAAKIA
AACdAAAAEAAAACC6GBBAAODvlAAX8v8sAMNX05K3lQANBQAJADbp0zSZAQAAAAAAAABU/CBj
1PcuC5YceHEAAAAAAAAAAPylfgI=